กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี 16-22ม.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 1. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน (พัฒนาระบบการบริหารงานสิทธิมนุษยชน) 1 อัตรา – ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีโดยมีประสบการณ์ในงาน ที่จะปฏิบัติหรือที่เกี่ยวข้องกับงานตามลักษณะงานที่กรมประกาศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี 8 ปี สําหรับวุฒิปริญญาโท และ 6 ปี สําหรับวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน : 37,680 บาท 2. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานสิทธิมนุษยชน) 1 อัตรา – ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีโดยมีประสบการณ์ในงาน ที่จะปฏิบัติหรือที่เกี่ยวข้องกับงานตามลักษณะงานที่กรมประกาศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี 8 ปี สําหรับวุฒิปริญญาโท และ 6 ปี สําหรับวุฒิปริญญาเอก Advertisement อัตราค่าตอบแทน : 37,680 บาท ระยะเวลาการจ้าง : ถึงวันที่ 30 กันยายน […]

กรมคุ้มครองสิทธิฯ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานคุ้มครองสิทธิฯ(ป.ตรีทุกสาขา)-นิติกร(ป.ตรี) สมัครออนไลน์12-22มิ.ย.66

  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 2. นิติกร วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต๋ https://rlpd.thaijobjob.com ภายใน 12-22มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ป.ตรีทุกสาขา

  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (1) นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา (2) นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ***กรณีที่ผู้สมัครไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงต้องสมัครสอบเพื่อวัด ความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการที่เปิดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก. พิเศษ ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 10-31ม.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://rlpd.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี

  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) ค่าตอบแทน 19,500 บาท ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ จะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26ธ.ค.65-25ม.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://rlpd.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 17-23พ.ย.64

  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัคร 17 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือน : 37,680 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโทและ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ตั้งแต่วันที่ 17 […]

1 2 3
error: