กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน37,680 20พ.ย.-1ธ.ค.60

Advertisement   Advertisement   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวด้านสิทธิมนุษยชน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 37,680 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีโดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือปริญญาโท 12 ปี หรือปริญญาเอก 10 ปี Advertisement สมัครด้วยตนเอง ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ภายในวันที่ 20 พ.ย.-1 ธ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-1มี.ค.60

กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท 1. ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน 2 อัตรา – ป.ตรีทุกสาขา 2. ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า หรือเทียบเท่า ป.ตรี ทางวิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) หรือสาขาวิชาที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 0 2141 2803, 0 2141 2805 […]

error: