กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. บัดนี้-12ก.ค.65

Advertisement Advertisement   กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานบริการ เพศชาย/หญิง 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สถานีรายงานสมุย สุราษฎร์ธานี วุฒิ ม.3/ม.6 2. พนักงานธุรการ เพศชาย/หญิง 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง วุฒิ ม.3/ม.6 3. พนักงานการเงินและบัญชี เพศชาย/หญิง 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง วุฒิ ปวช. ทางการบัญชี 4. พนักงานคอมพิวเตอร์ เพศชาย/หญิง 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง วุฒิ ปวช. หรือกรณีที่มิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้น จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 […]

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช.16-24พ.ย.60

  กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. ช่างทางสายกลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาทและเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน – กรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองการผ่านงานของสถาบัน หรือห้างร้าน) 2.  ช่างเครื่องสื่อสาร กลุ่มงาน เทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ11,280 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน – กรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี […]

(20อัตรา)กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ27ก.พ.-7มี.ค.60

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มให้ครบถ้วน ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กองควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ภายในวันที่ 27 ก.พ.-7 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2534 6545, 0 2534 6546, และ 0 2534 6547             คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 16 หน้า 

error: