กรมขนส่งทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.8-16พ.ย.61

Advertisement   Advertisement   กรมขนส่งทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  Advertisement พนักงานพัสดุ 2 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3/ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00   พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3/ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00    ช่างไม้ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00  ช่างประปา 1 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00  ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00  ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมขนส่งทหารอากาศ ภายในวันที่ 8-16 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม […]