กรมขนส่งทหารอากาศ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 บัดนี้-26มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   กรมขนส่งทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานธุรการ เพศชาย/หญิง 2 อัตรา 2. พนักงานพัสดุ เพศชาย/หญิง 1 อัตรา 3. พนักงานสูทกรรม เพศชาย/หญิง 1 อัตรา Advertisement คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานพัสดุ และพนักงานสูทกรรม – สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.3/ม.6 – รับสมัครเพศชาย/หญิง หากเป็นเพศชายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – เพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการกรมขนส่งทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ บัดนี้-26มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมขนส่งทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.8-16พ.ย.61

    กรมขนส่งทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  พนักงานพัสดุ 2 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3/ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00   พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3/ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00    ช่างไม้ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00  ช่างประปา 1 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00  ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00  ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมขนส่งทหารอากาศ ภายในวันที่ 8-16 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2534-5235 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  […]

error: