กรมกิจการพลเรือนทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน-บุคคลพลเรือนสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี28พ.ค.-6มิ.ย.61

Advertisement   Advertisement   กรมกิจการพลเรือนทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและพลเรือนสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา Advertisement พนักงานบริการ (เพศชาย) 4 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 พนักงานธุรการ (เพศชาย) 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 พนักงานการเงินและบัญชี (เพศชายและเพศหญิง) 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท วุฒิ ปวช.สายงานการเงินหรือการบัญชี ครูฝึกอาชีพ (เพศชายและหญิง) 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือน 18,000 บาท วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางด้านสังคมสงเคราะห์, สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, […]

error: