กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบบรรจุเป็นขรก.14อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-14พ.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1.ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 1 อัตรา -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฏิบัติการ 2 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 4.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 7 อัตรา -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ – อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา Advertisement 6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน 4 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ – อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย […]

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางอีเมล์บัดนี้-27ก.ย.66

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม) 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 1. ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office, Internet Excel และการจัดทำ Infographic 3. มีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ 4. ไม่จำกัดเพศ สมัครทางอีเมล์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 642 4336 ต่อ 107 กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม หรือ ID Line : 0807438979 ติดต่อประสานงาน : น.ส. บัณฑิตา พรรณขาม บัดนี้-27ก.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ด่วน! กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัคร จนท.แผนงานฯ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-23มี.ค.66

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัตงานด้านวิชาการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน แผนงานและงบประมาณจะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครทางอีเมล์ บัดนี้23มี.ค.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครงาน โปรดติดต่อ โทร.02-642-4338 ต่อ 310 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ (สถานที่รับสมัคร กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2492 4901-3 ต่อ 214) 2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (สถานที่รับสมัคร กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2492 4901-3 ต่อ 214) 3. นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา […]

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครจนท.ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ บัดนี้-27ก.ย.65

  ประกาศรับสมัครงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 1. ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, Internet และการจัดทํา Infographic 3. มีความตั้งใจในการทํางาน มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทํางานล่วงเวลาได้ 4. ไม่จํากัดเพศ ผู้สนใจสามารถสมัครโดยส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ 1034 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) ชั้น 6 (โซน B) ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100 3. ทั้งนี้ เปิดรับสมัคร บัดนี้- 27ก.ย.65 (ในวันและเวลาราชการ) ปิดรับสมัครในวันที่ 27 […]

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี บัดนี้-15ก.ย.65

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติทั่วไป : 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 2. สื่อสารชัดเจนและสามารถประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เรียนรู้ได้ไวและมีความรับผิดชอบสามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนดได้ 4. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ สรุปข้อมูล และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารได้ 5. สามารถพิมพ์และร่างหนังสือได้ เช่น พิมพ์หนังสือราชการ รายงานการประชุม เป็นต้น และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 6. สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชนและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว 7. มีวุฒิภาวะ ไม่ทิ้งงาน และมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน รายละเอียดงาน : 1. ติดตาม รวบรวมข้อมูล […]

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-7มิ.ย.65

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ 1. นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุครั้งนี้ จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน (ที่มีระบบการลงทะเบียน) โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัทขนส่งเอกชน ประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (เอกสารสมัครที่จัดส่งก่อนและหลังวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา) โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น […]

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีในทุกสาขาวิชา ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิป ป.ตรีในทุกสาขาวิชา ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ, ขอนแก่น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.ในทุกสาขาวิชา ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ พนักงานบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430 บาท วุฒิ ม. 3/ม. 6 ปฏิบัติงานอยุธยา พี่เลี้ยง 2 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430 บาท วุฒิ ม. 3/ม. 6 […]

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัคร จนท. ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-18ก.พ.65

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ 1 อัตรา วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา คุณสมบัติ : 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word / Microsoft Excel/ Microsoft PowerPoint เป็นอย่างดี และสามารถทำ Info graphic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีทักษะการประสานงาน ติดตามงาน มีความรับผิดชอบและทำงานที่มอบหมายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 4. สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว 5. ปฏิบัติงาน พิมพ์/ร่างหนังสือ เช่น พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น เงินค่าจ้างเหมาบริการ […]

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี 6-14 พ.ค.64

  กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 6-14 พฤษภาคม 2564 1.เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบติงานโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน 2.เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน การรับสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ E-MAIL : [email protected] สัมภาษณ์ทางระบบ ZOOM * ประกาศวันและเวลาสัมภาษณ์พร้อมรหัสเข้า ZOOM ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 ทางเว็บไซค์กรมกิจการผู้สูงอายุ https://www.dop.go.th/th กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โทร 0 2642 4339 ต่อ 301 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3
error: