กรมกิจการชายแดนทหาร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 9-13ม.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมกิจการชายแดนทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 3 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจ เลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ Advertisement ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กองกลาง กรมกิจการ ชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อาคาร 3 ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ โทร. 0 2572 1933 ตั้งแต่วันที่ 9-13ม.ค.66 เวลา 08.30 – 15.00 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: