วันนี้วันสุดท้าย! กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6

Advertisement Advertisement   กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มีนาคม 2565 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ เพศชาย 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาทต่อเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาทต่อเดือน 2. ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ เพศหญิง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาทต่อเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาทต่อเดือน Advertisement คุณสมบัติเฉพาะ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 วัน เวลา และการรับสมัคร รับสมัครทางเว็บไซต์ของกรมกำลังพลทหารอากาศ www.person.rtaf.mi.th ในหัวข้อประกาศ ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ […]

กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 24ต.ค.-1พ.ย.61

    กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ เพศชายหรือหญิง จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,430 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท วุฒิ ม.3/ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ถึง 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ กองสรรหากำลังพล สำนักนโยบาลและบริหารกำลังพล ติดต่อสอบถาม 025-340036            

กรมกำลังพลทหารอากาศ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 รับสมัคร25ต.ค.-2พ.ย.59

กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3/ม.6 จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 ต.ค.-2 พ.ย.59 รายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

error: