กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครบรรจุเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง 3-11ส.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนภาษาเว็บโปรแกรมมิ่งภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษา PHP, Pyphon, ASP, Javasript และ Typescript หากสามารถเขียนภาษาโมบายแอปพลิเคชันภาษาใดภาษาหนึ่งเพิ่มเติม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น Javascript, Dart, Swift และ Kotlin Advertisement สมัครด้วยตนเอง 3-11 ส.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครบรรจุ พนง.เขียนโปรแกรม วุฒิ ปวช.8-15มิ.ย.65

  กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 มิถุนายน 2565 กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) ตำแหน่ง พนักงานเขียนโปรแกรม กลุ่มงานเทคนิค 2 อัตรา ค่าตอบแทน เป็นรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ (อบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุม ของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง – มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง […]

กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา วุฒิ ปวช./ม.3/ม.6

  กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา (ชาย) (อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6) – รับสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย) 2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา (ชาย) (อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง […]

กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน(ช-ญ) สอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส.บัดนี้-23พ.ย.61

    กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบเป็นพนักงานราชการ พนักงานบริการ 1 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3/ม.6 พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ชาย/หญิง) สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า ๙ หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล 2 อัตรา (ชาย 1/หญิง 1) และพนักงานเขียนโปรแกรม 2 อัตรา (ชาย 1/หญิง 1) สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า ๙ หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤศจิกายน […]

(11อัตรา) กรมกำลังพลทหารบก เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ รับสมัครบัดนี้-19ส.ค.59

กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 16-19 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม

error: