กรมการแพทย์ รับสมัครบรรจุหลายอัตรา ทั่วประเทศ สมัครออนไลน์26ม.ค.-1ก.พ.66

Advertisement Advertisement   กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกร, พยาบาลวิชาชีพ, นักรังสีการแพทย์, นักเทคนิคการแพทย์, นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม, เจ้าพนักงานเวชสถิติ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข หลายอัตรา บรรจุ กทม.-ภูมิภาค Advertisement รับสมัครทางเว็บไซต์ https://hr-dms.thaijobjob.com ภายในวันที่ 26ม.ค.-1ก.พ.66 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์

สถาบันสุขภาพเด็กฯ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไม่จำกัดวุฒิ -ปวส.

  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา หรือวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูงทันตสาธารณสุข หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางทันตกรรม 4. ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา 1) มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ 2.) ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ ม.3หรือ 3)ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ ม.6 5. […]

กรมการแพทย์ รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ100อัตรา 15-24พ.ย.65

  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์ (1) ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 1 อัตรา (2) ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) 1 อัตรา (3) ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี) 1 อัตรา (4) ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) 1 อัตรา (5) ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) 2 อัตรา (6) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 10 อัตรา (7) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 10 อัตรา (8) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น) 1 อัตรา (9) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 14 อัตรา (10) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ […]

ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน รับสมัครบรรจุนักประชาสัมพันธ์ ป.ตรี 14-18พ.ย.65

  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000.- บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 2. มีความรู้และมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพอยู่ในระดับดี 3. สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ดังนี้ 3.1 โปรแกรม Adobe Photoshop หรือโปรแกรมแต่งภาพอื่นๆ 3.2 โปรแกรม Adobe Illustator หรือโปรแกรมออกแบบ graphic อื่นๆ 3.3 โปรแกรม Adobe Premiere Pro หรือโปรแกรมตัดต่อวีดีโออื่นๆ 3.2 โปรแกรม Adobe Audition หรือโปรแกรมตัดต่อเสียงอื่นๆ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 ตึกอำนวยการ 80 ปี กรมการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 14-18พ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า […]

กรมการแพทย์ แนะแนวปฏิบัติ สำหรับผู้ติดโควิด แต่ต้องไปทำงาน

5 ต.ค.65 นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าวติดโควิด 19 แนวทางการรักษาทุกกลุ่มวัย ว่า ขณะนี้โรคโควิด 19 มีความรุนแรงลดลง จำนวนผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตก็ลดลง โดยวันนี้ผู้เสียชีวิตไม่ถึงสิบราย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังเป็นสูงอายุ มีโรคประจำตัว มากกว่าครึ่งไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบตามกำหนด ซึ่งขณะนี้ต้องรับวัคซีนอย่างน้อย 4 เข็ม ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อลง แทบไม่ต้องรับประทานยา ดังนั้น ผู้ที่ยังรับวัคซีนไม่ครบขอให้ไปรับวัคซีนให้ครบตามกำหนด สำหรับการตรวจ ATK ยืนยันว่า ไม่ต้องตรวจทุกวัน แม้จะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ก็ให้ตรวจเมื่อมีอาการ เช่น ครั่นเนื้อครั่นตัว ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก ให้พิจารณาอาการของตัวเอง ดังนี้ หากไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย เช่น เจ็บคอเล็กน้อย ไม่มีไอ มีน้ำมูก หรือไข้ต่ำๆ อาจไม่ต้องรับประทานยาอะไรเลยคล้ายไข้หวัด หรืออาจรับประทานยารักษาตามอาการ เช่น มีไข้รับประทานยาพาราเซตามอล หรือยาลดน้ำมูก ยาแก้ไอลดเสมหะ ดื่มน้ำอุ่น […]

กรมการแพทย์แจง “อนุทิน” เข้าข่ายอ้วน เข้าเกณฑ์รับยาโมลนูพิราเวียร์

28 มิ.ย.65 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีการจ่ายยารักษาโควิด-19 โมลนูพิราเวียร์ ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ เนื่องจากมีลักษณะเข้าข่ายภาวะน้ำหนักเกิน หรืออ้วน ทำให้ต้องได้รับยาโมลนูพิราเวียร์ ที่มีลักษณะเหมาะกับผู้ที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่ได้มีการให้เพราะสาเหตุอื่น หรืออภิสิทธิ์อื่นๆ แพทย์ผู้ดำเนินการวินิจฉัยรักษาตามหลักเกณฑ์ ที่มีอาการเพียงเล็กน้อยก็จะต้องได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ สำหรับเกณฑ์การจ่ายยารักษาโควิด จะแบ่งตามกลุ่มอาการ คือ 1.กลุ่มที่ไม่มีอาการอาจได้รับยาฟ้าทะลายโจร 2.กลุ่มมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางและไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ 3.กลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่มีโรคประจำตัว มีภาวะอ้วน หรือกลุ่ม 608 ต้องได้รับยาโมลนูพิราเวียร์ หรือยาแพ็กซ์โลวิด และ 4.คนที่มีอาการรุนแรงและมีภาวะปอดอักเสบ จะต้องได้รับยาแบบฉีด (เรมเดซิเวียร์ ) ร่วมกับสเตียรอยด์ นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า เกณฑ์การรักษาผู้ป่วยโควิดต้องมีการปรับตามสถานการณ์ เมื่อประเทศไทยพ้นการระบาดใหญ่ ก็จะต้องมีการปรับกระบวนการรักษาให้เหมาะสม แต่ขณะนี้เริ่มมีผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ BA.4 และ BA.5 จึงต้องมีการเฝ้าระวังต่อไป โดยอัตราครองเตียงขณะนี้พบเพิ่มขึ้นประมาณ 10-20% ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 […]

ผมร่วง-ปวดหลังเป็นอาการของ “ออฟฟิศซินโดรม” จริงหรือ?

ตามที่มีข้อมูลในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องผมร่วงและปวดหลังเป็นอาการของโรคออฟฟิศซินโดรม ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ จากกรณีที่มีผู้โพสต์ระบุว่า ผมร่วงและปวดหลังเป็นอาการของโรคออฟฟิศซินโดรม ทางสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า อาการผมร่วง มีทั้งลักษณะที่ร่วงทั่วทั้งศีรษะหรือผมร่วงเป็นหย่อม และผมร่วงแบบไม่มีแผลเป็น หรือผมร่วงแบบมีแผลเป็นบนหนังศีรษะ ทั้งนี้อาการผมร่วงอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ตามหลังการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ หลังการคลอดบุตร หลังการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว ภาวะเครียด และโรคไทรอยด์ เกิดได้ทั้งจากภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ที่สูงหรือต่ำเกินไป โรคทางผิวหนังบางชนิด เช่น โรคผมร่วงเป็นหย่อม โรคแพ้ภูมิตัวเอง (Systemic Lupus Erythematosus, SLE) การติดเชื้อรา ไวรัส หรือแบคทีเรีย การได้รับยาหรือสารเคมีบางชนิด เช่น ยาเคมีบำบัด รวมถึงโรคทางพันธุกรรมบางชนิดที่ทำให้เกิดความผิดปกติของเส้นผมและผมร่วงได้ เป็นต้น ดังนั้นเมื่อพบมีภาวะผมร่วง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจหาสาเหตุ และให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป โรคออฟฟิศซินโดรม เกิดจากการทำงานบางอย่างในท่าทางเดิม ๆ ที่ไม่เหมาะสม ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน และอาจมีสภาพร่างกาย หรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสมร่วมด้วย ทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อเฉพาะบางส่วนของร่างกายได้ที่พบบ่อย ได้แก่ คอ บ่า ไหล่ […]

กรมการแพทย์ รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ113อัตรา 20-24มิ.ย.65

  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์ คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ป.ตรี (1) นายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน) 1 อัตรา (2) นายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 1 อัตรา (3) นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 1 อัตรา (4) นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันพยาธิวิทยา) 1 อัตรา (5) นายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) 1 อัตรา (6) นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง) (7) เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 2 อัตรา (8) เภสัชกรปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 1 อัตรา (9) เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์) 1 อัตรา (10) เภสัชกรปฏิบัติการ […]

หมอผิวหนัง เผยข้อแตกต่างอาการ “ฝีดาษลิง” กับโรคอื่นๆ แนะ รีบพบแพทย์

หมอผิวหนัง เผยข้อแตกต่างอาการ ฝีดาษลิง กับโรคที่ขึ้นผื่นตุ่มอื่น ชี้ งูสวัด มักขึ้นตามแนวเส้นประสาท เริมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะที่ ทำให้แยกได้ วันที่ 9 มิ.ย.2565 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อาการของโรคฝีดาษลิง พบว่า มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดหลัง ต่อมน้ำเหลืองโต นำมาก่อนตามด้วยอาการแสดงทางผิวหนัง ได้แก่ แผลในปากตามด้วย ผื่นแดง ตุ่มแดง ตุ่มน้ำ ที่อาจมีรอยบุ๋มเล็ก ๆ ตรงกลาง และต่อมากลายเป็นตุ่มหนองแล้วจึงจะตกสะเก็ด โดยที่รอยโรคมีการเปลี่ยนแปลงพร้อม ๆ กันจำนวนรอยโรค อาจมีได้ตั้งแต่ 2-3 ตุ่ม จนถึงมากกว่า 100 ตุ่ม ด้าน พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ความแตกต่างของโรคฝีดาษลิง และโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสอื่น ๆ ที่พบรอยโรคเป็นตุ่มน้ำ คือ […]

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ84อัตรา

  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 84 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 เมษายน 2565 กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์ (1) ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลเลิดสิน) 1 อัตรา (2) ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงฆ์) 1 อัตรา (3) ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี) 1 อัตรา (4) ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 1 อัตรา (5) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) 19 อัตรา (6) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 12 อัตรา (7) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) 3 อัตรา (8) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 4 […]

1 2 3 12
error: