กรมการเงินทหาร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.14-20มี.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการเพิ่มเติม 1. พนักงานบริการ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.6 หรือปวช./ปวส. พาณิชยการและบริหารธุรกิจทุกสาขา 2. พนักงานธุรการ 2 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.6 หรือปวช./ปวส. พาณิชยการและบริหารธุรกิจทุกสาขา 3. พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต Advertisement ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัครทางเว็บไซต๋ http://findinter.rtarf.mi.th ภายในวันที่ 14-20มี.ค.66 เวลา 15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2572-1616 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการเงินทหาร รับสมัครสอบบรรจุ วุฒิ ม.6-ปวส. 26ธ.ค.65-3ม.ค.66

  กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (เป็น ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2540 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2547) 1. พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6 หรือ ปวช./ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร 2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6 หรือ ปวช./ปวส.พาณิชยการและบริหารธุรกิจทุกสาขา รับสมัคร 26ธ.ค.65 เวลา 08.00 น.-3ม.ค.66 เวลา 15.00 น. ดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์กรมการเงินทหาร (http://findinter.rtarf.mi.th) หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมการเงินทหาร อาคารหมายเลข […]

กรมการเงินทหาร รับสมัครสอบบรรจุพนักงานการเงิน วุฒิ ปวช./ปวส.

  กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและการบัญชี กรมการเงินทหาร (กลุ่มงานบริการ) เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง – 30 กันยายน พ.ศ.2567 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กรมการเงินทหาร ชั้น 1 อาคารหมายเลข 4 กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึงวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 0900 ถึง 1500 น. และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2504 ทางเว็บไซต์ของกรมการเงินทหาร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: