กรมการเงินทหารบก รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 บัดนี้-5ส.ค.65

Advertisement Advertisement   กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ชาย/หญิง) 1 อัตรา วุฒิ ม.3 คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือก เข้าเป็นทหารกองประจำการและ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ – มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็น พนักงานราชการ สังกัดกองทัพบก โดยต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. โดยจะพิจารณา จากผลการวัดขนาดร่างกายที่ระบุในแบบ สด.43 – ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคนจำพวกที่ 1 เท่านั้น Advertisement คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง : ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ […]

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช.

  กรมการเงินทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2565 กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง) 4 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ชาย) 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย 2.1 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือก เข้าเป็นทหารกองประจำการและ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ 2.2 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็น พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก โดยต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. โดยจะพิจารณา จากผลการวัดขนาดร่างกายที่ระบุในแบบ สด.43 […]

กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ(ชาย/หญิง)20อัตรา

  กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 นายทหารประทวนชาย 12 อัตรา นายทหารประทวนหญิง 8 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม สาขาบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 9 หน่วยกิต) ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และวุฒิที่รับสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น มีสัญชาติไทยโดยการเกิด เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ https://findept.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 00.00 นาฬิกา ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 22.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน […]

กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา 30 ส.ค.-1 ก.ย.64

  กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา  วุฒิ ปวช. สายพณิชยกรรม ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (บรรจุทดแทนการสูญเสีย) ประจำปีงบประมาณ 2564 1. เสมียน (ชกท.732) กง.ทบ. (อัตรา ส.อ.) 2. เสมียนการเงิน (ชกท.730) ตอน บก.กรม ร้อย.บก.รพศ.3 รอ. (อัตรา ส.อ.) กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – […]

กรมการเงินทหารบก รับสมัครพลเรือน(ชาย-หญิง)/ทหารกองหนุน วุฒิ ปวช. สอบบรรจุเป็นนายสิบ70อัตรา 2-5เม.ย.62

    กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ผู้สมัครต้องมีวุฒิ ปวช.สายพณิชยกรรมทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) 1. นายทหารประทวนชาย 40 อัตรา : อายุ18-30ปี (เกิดปี พ.ศ.2532-2544) สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. 2. นายทหารประทวนหญิง 30 อัตรา : อายุ18-30ปี (เกิดปี พ.ศ.2532-2544) สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก. (อ่านรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ในกรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 2-5 เม.ย.62 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2297-7624 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดใบสมัคร)) […]

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินฯ(ปวช.)10-12ต.ค.61

    กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา วุฒิ ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. 02-297-7624 10-12 ต.ค.61 ในวันและเวลาราชการ หมายเหตุ : แก้ไขประกาศเป็น 10-12 ต.ค.61 จากเดิมในคลิปเป็นบัดนี้-12 ต.ค.61 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

(70อัตรา ช/ญ)กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน25-28เม.ย.60

    กรมการเงินทหารบกรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 70 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560 คุณสมบัติเฉพาะ : ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี วุฒิ ปวช. สายพณิชยกรรม ทุกสาขา (โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) เปิดรับสมัคร 25-28 เม.ย.60 ที่ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ภายในกรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0-2297-7624 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศฉบับเต็ม 17 หน้า คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3/ปวช 6-8ก.พ.60

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 14 อัตรา เพศหญิง คุณวุฒิ ม.3/ปวช. เปิดรับสมัคร 6-8 ก.พ.60 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

error: