กรมการอุตสาหกรรมทหาร รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 11 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-15ม.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศคณะกรรมการคัดสรรฯ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ขอขยายเวลาการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร ประจําปีงบประมาณ 2567 1. ตำแหน่งวิศวกรโรงงาน รบท.อท.ศอพท. 1 อัตรา วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือ ประสบการณ์จําเป็นในงาน ด้านการวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ และสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ 2. ตำแหน่งพนักงานแผนและงบประมาณ แผนกแผนและโครงการ รบท.อท. ศอพท. 1 อัตรา สําเร็จการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา ( ปวช.) หรือ ประสบการณ์จําเป็นในงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ 3. ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้างานต้นทุน แผนกแผนและโครงการ รบท.อท.ศอพท. 1 อัตรา สําเร็จการศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ในสาขาการบัญชี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์จําเป็นในงาน มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมMicrosoft office ได้ 4. […]

กรมการอุตสาหกรรมทหาร รับสมัครบรรจุเพศชาย วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. บัดนี้-31พ.ค.65

  กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. พนักงานดับเพลิง กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.สาขาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างเมคคาทรอนิกส์, ช่างเครื่องมือกล, ช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม และช่างเครื่องกล 2. ช่างสรรพาวุธ กลุ่มงานเทคนิค 11 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส.สาขาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างเมคคาทรอนิกส์, ช่างเครื่องมือกล, ช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และช่างเครื่องกล สมัครด้วยตนเอง ณ กองกลาง โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 4 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัด […]

กรมการอุตสาหกรรมทหาร รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.บัดนี้-29ธ.ค.60

    กรมการอุตสาหกรรมทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา  1. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท – ปวช.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาการบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ หรือที่เกี่ยวข้อง 2. พนักงานบริการขนส่ง จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) – เพศชาย วุฒิ ม.3 ม.6 3. ช่างแบตเตอรี่ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท – ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ แมคคาทรอนิกส์ 4. ช่างแบตเตอรี่ จำนวน 3 […]

error: