กรมการสื่อสารฯ ทหารเรือ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 บัดนี้-6พ.ค.65

Advertisement Advertisement   กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร พนักงานบริการ กองวิทยาการ สำนักนโยบายและแผน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี สารสนเทศทหารเรือ ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสื่อสารและสารสนเทศ กองวิทยาการ สำนักนโยบายและแผน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 2 อัตรา พนักงานบริการ กองกลาง กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ปฏิบัติงาน ณ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท Advertisement คุณสมบัติทั่วไป สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.3 เพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสมัคร) เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และไม่มีข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.2497) รับสมัครบัดนี้-6พ.ค.65 (ในวันราชการ) ระหว่างเวลา […]

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 บัดนี้-15ธ.ค.60

    กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา  1. พนักงานบริการ 1 อัตรา (วุฒิ ม.3 เพศชาย/หญิง) 2. พนักงานสูทกรรม 1 อัตรา (วุฒิ ม.3 เพศชาย) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท+ ค่าครองชีพ 2,000 บาท ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2475-7866 และ 0-2475-7865      

error: