ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.31ก.ค.-4ส.ค.60

Advertisement   Advertisement Advertisement ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 11 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เงินเดือน 11,280 บาท ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 21-31ก.ค.60

  กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สังกัดส่วนกลาง)  เงินเดือน 11,280 บาท จำนวน 2 ตำแหน่ง – เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (สังกัดส่วนกลาง)  เงินเดือน 11,280 บาท จำนวน 8 ตำแหน่ง – เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 3. เจ้าหน้าที่ปกครอง (สังกัดส่วนกลาง) เงินเดือน 10,430 บาท จำนวน 11 ตำแหน่ง – เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สังกัดส่วนกลาง) เงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 5 ตำแหน่ง – สาขาวิชาทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และสาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dopa.job.thai.com หรือ www.dopa.go.th ภายในวันที่ 21-31 ก.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(87อัตรา)กรมการปกครอง รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 16ธ.ค.59-9ม.ค.60

กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี จำนวน 87 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ job.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th ภายในวันที่ 16 ธ.ค.59 – 9 ม.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ) ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หน่วยที่รับสมัคร ได้แก่ – พื้นที่ทั่วไป 35 ตำแหน่ง – พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สตูล, สงขลา เฉพาะ อ.เทพา, อ.สะบ้าย้อย, อ.นาทวี, และ อ.จะนะ 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : […]

กรมการปกครอง รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช. 11-18พ.ย.59

กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 8,000 บาทต่อเดือน จำนวนอัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก 5 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป – เป็นผู้มีสัญชาติไทย – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี – เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ – มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านโปรแกรม Microsoft Word สามารถพิมพ์หนังสือราชการ และมีความรู้ด้านโปรแกรม Microsoft Excel ในการบริหารข้อมูลได้ – มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ […]

กรมการปกครอง รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ เปิดรับสมัคร8-15ก.ค.59

กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,000 บาท เปิดรับสมัคร 8-15 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้

(รับ200อัตรา!!!) กรมการปกครอง เปิดสอบเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2559 วุฒิ ปวส.

กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  1. เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป 2. เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินเดือนที่จะได้รับ 11,500-12,650 บาท จำนวนอัตราว่างสำหรับการบรรจุและแต่งตั้ง 1. พื้นที่ทั่วไป 160 อัตรา 2. พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส จ.สตูล และ จ.สงขลา เฉพาะ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี และ อ.จะนะ) 40 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ 2. สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ปวส. ภายในวันปิดรับสมัคร คือ ในวันที่ 17 มิ.ย.59  รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต […]

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 99 อัตรา (6 – 27 ธ.ค.56)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 99 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 ธ.ค.56 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา เงินเดือน 13,330 – 14,630 บาท วุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ 2.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา เงินเดือน 10,200 – 11,220 บาท วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 10 อัตรา เงินเดือน 13,330 – 14,630 บาท วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 30 อัตรา เงินเดือน 10,200 – […]

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (24 – 31 ก.ค. 2556)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด จ.สมุทรสงคราม (24 – 31 ก.ค. 2556) กรมการปกครอง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดในตำแหน่งมีดังนี้ อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขาวิชาพณิชยการหรือบริหารธุรกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูลร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องคัดสำเนา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สมัครงานราชการ กรมการปกครอง ด้วยตนเองได้ที่   ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 5 ส.ค.56 […]

1 3 4
error: