กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 20มิ.ย.-2ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตําแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยกรมการท่องเที่ยว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ ตําแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ค่าตอบแทน 18,000 บาท Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20มิถุนายน 2567- 2กรกฎาคม 2567ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์ https://dot.thaijobjob.com หรือทางเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตําแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว” ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครนิติกร-สถาปนิก 19-29พ.ค.66

  กรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. สถาปนิก วุฒิ ป.ตรี (หลักสูตร 5 ปี) ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 2. นิติกร วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dot.thaijobjob.com ภายในวันที่ 19-29พ.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-20เม.ย.65

    กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2565 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ณ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว 2 อัตรา คุณสมบัติ (1) เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี (2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (3) มีทักษะและความชำนาญในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint เป็นอย่างน้อย) ได้เป็นอย่างดี และไม่น้อยกว่าในระดับดี (4) มีความสามารถและทักษะในการใช้งานโปรแกรมออกแบบต่าง ๆ […]

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ป.ตรีทุกสาขา ผ่าน ก.พ. ภาค ก สมัครออนไลน์31ม.ค.-22ก.พ.62

    กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 3 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีทุกสาขา และต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dot.thaijobjob.com ภายในวันที่ 31 ม.ค.-22 ก.พ.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครลูกจ้าง ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน18,000บัดนี้-25ต.ค.61

    กรมการท่องเที่ยว รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี สำเร็จการศึกษา ป.ตรีทุกสาขา จากสถาบันที่ ก.พ.รับรอง มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการใช้โปรแกรมออกแบบต่าง ๆ เช่น Photoshop หรืออื่น ๆ ที่ใกล้เคียงหรือเทียบเคียงกันได้ มีความสามารถในการออกแบบงาน (Graphic Design) หรือข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบ Infographic และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสร้าง VDO และตัดต่อ VDO ได้เป็นอย่างดี หากมีความสามารถในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ชั้น 2 อาคาร 2 กรมการท่องเที่ยว สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 […]

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครลูกจ้าง เพศชาย ป.ตรีทุกสาขา 8-12ต.ค.61

    กรมการท่องเที่ยว รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท เพศชาย วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หากมีทักษะงานช่าง (ไฟฟ้า/ประปา) จะพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มอาคารและยานพาหนะ อาคารกรมการท่องเที่ยว ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0 2214 1491 ภายในวันที่ 8-12 ต.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

1 2 3
error: