กรมการทหารช่าง รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ เพศหญิง วุฒิ ม.6 สมัครออนไลน์ บัดนี้-7ส.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 1. พนักงานบริการ 1 อัตรา (เพศหญิง) วุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่า มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. พนักงานธุรการ 2 อัตรา (เพศหญิง) วุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่า มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Word และ Excel เป็นอย่างดี และมีความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ Advertisement คุณสมบัติทั่วไป – เป็นบุคคลเพศหญิงมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันรับสมัครวันแรก) – ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ – มีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ขึ้นไป และน้ำหนักไม่น้อยกว่า […]

กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ10อัตรา บัดนี้-10พ.ค.65

  กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-10 พฤษภาคม 2565 กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (โควตาประจำปี) ตำแหน่งสายงานที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ 1. ตำแหน่ง เสมียน (อจย.) 6 อัตรา 2. ตำแหน่ง นายสิบการประปา 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง พลขับรถ 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 2.2.1 ผู้สมัครตำแหน่ง เสมียน ตามข้อ 1.1 เป็นทหารกองหนุนประเภท 1 มีความรู้ ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และมี ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2.2.2 ผู้สมัครตำแหน่ง นายสิบการประปา ตามข้อ 1.2 เป็นทหารกองหนุน ประเภท 1 […]

กรมการทหารช่าง รับสมัครพนักงานราชการ 18 อัตรา

  กรมการทหารช่าง รับสมัครพนักงานราชการ 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1. พนักงานบริการ 15 อัตรา (เพศหญิง) 2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา (เพศหญิง) 3. ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง) 4. ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง) คุณสมบัติทั่วไป 2.1.1 เป็นบุคคลเพศชาย หรือเพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันรับสมัครวันแรก) 2.1.2 เพศชาย ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือ ทหารกองเกิน ระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 (ตาม สด. […]

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือนสอบเป็นนายสิบ วุฒิ ปวช.150อัตรา 27ก.พ.-12มี.ค.62

    กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย 150 อัตรา (คุณวุฒิ ปวช.) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) – ปวช.สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงสาขางานเครื่องมือกล, ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน จำนวน 23 อัตรา – ปวช. สาขาวิชา การก่อสร้างสาขางานก่อสร้าง, โยธา, สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างก่อสร้าง จำนวน 42 อัตรา – ปวช. สาขาวิชา โลหะการสาขางานเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างเชื่อม จำนวน 17 อัตรา – ปวช. สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า จำนวน 37 อัตรา – ปวช. สาขาวิชา เครื่องกลสาขางานยานยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างยนต์ จำนวน 31 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ […]

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนเหล่าทหารช่าง วุฒิ ม.6 สอบบรรจุเป็นนายสิบ200อัตรา 21ม.ค.-1ก.พ.62

    กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนที่เคยเข้ารับราชการในกองประจำการ เหล่าทหารช่าง สอบบรรจุคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน ในหน่วยของส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ เหล่าทหารช่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 200 อัตรา ผู้สนใจสมัครโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศให้ครบถ้วน ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (การแต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา (กรณียังไม่ปลดประจำการแต่งกายชุดเครื่องแบบ)) ภายในวันที่ 21 มกราคม 2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ))  

150อัตรา!! กรมการทหารช่าง รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/ทหารกองหนุน สอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน วุฒิ ปวช.5-16มี.ค.61

    กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 150 อัตรา ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารประกาศให้ครบถ้วน สมัครด้วยตนเองได้ที่ สโมสรนายทหารประทวน ค่านภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี ภายในวันที่ 5-16 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0-3233-7014 ต่อ 53125, 53124 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม              

กรมการทหารช่าง รับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย-หญิง)/ทหารกองหนุนรับราชการเป็นนายทหารประทวน เปิดรับสมัคร6-1ธ.ค.60

    กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ (โควตาประจำปี) เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 22 อัตรา เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2560 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศ                 

กรมการทหารช่าง รับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง)-ทหารกองหนุน สอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน6-15ธ.ค.60

    กรมการทหารช่าง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 22 อัตรา ด่วน!! ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร 22 อัตรา (ชาย/หญิง) เสมียน (อฉก.)  จำนวน 2 อัตรา (หญิง) เสมียน (อจย.) จำนวน 4 อัตรา (ชาย) สูทกรรม จำนวน 1 อัตรา (ชาย) ช่างกลโรงงาน จำนวน 4อัตรา (ชาย) ช่างก่อสร้าง จำนวน 4 อัตรา (ชาย) ช่างเชื่อม จำนวน 1 อัตรา (ชาย) ช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา (ชาย) ช่างยนต์ จำนวน 3 อัตรา (ชาย) คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่กำเนิด เป็นบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน ชาย/หญิง มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6/ปวช. ไม่มีลายสักออกนอกร่มผ้า ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล […]

1 2
error: