กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทยไปทำงานมาเก๊า70อัตรา บัดนี้-9ส.ค.67

Advertisement Advertisement   กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กับนายจ้างบริษัท Venetian Cotai Hotel Management Limited & Venetian Macau Limited จำนวน 70 อัตรา     Advertisement รับสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19 ก.ค. – 9 ส.ค. 2567 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน/ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครฉบับเต็ม คลิกที่นี่เพื่ออ่าน/ดาวน์โหลดวิธีการลงทะเบียน คลิกที่นี่เพื่ออ่าน/ดาวน์โหลดวิธีสมัคร

“JOB EXPO THAILAND 2024″มหกรรมหางานใหญ่ที่สุด เปิดรับกว่า 7 แสนอัตรา ลงทะเบียนได้ทั้ง ลูกจ้างและนายจ้าง 28-30 มิ.ย.นี้

กรมการจัดหางาน จัดงานใหญ่ ! JOB EXPO THAILAND 2024 “มหกรรมหางานสร้างรายได้ที่สนุกที่สุดของประเทศไทย” 28-30 มิ.ย.67 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผนึกกำลังภาคเอกชน เสิร์ฟงานในประเทศและต่างประเทศกว่า 700,000 อัตรา ส่งเสริมคนไทยมีงานทำสร้างรายได้มั่นคง โดยภายในงานได้เตรียมงานในประเทศกว่า 500,000 อัตรา และงานต่างประเทศกว่า 100,000 อัตรา ไว้รองรับผู้สมัครงานภายในงาน พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง คาดการณ์ผู้เข้าร่วมงานและผู้ให้ความสนใจตลอดระยะเวลาจัดงานกว่า 280,000 คน แยกเป็นมาร่วมภายในงานกว่า 80,000 คน และผู้ให้ความสนใจทางสื่อออนไลน์ภายนอกกว่า 2 แสนคน ตำแหน่งงานว่าง 500,000 อัตรา บริษัทชั้นนำกว่า 22 บริษัท นายจ้าง/สถานประกอบการ 200 บริษัท รับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ บริการไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน อิสราเอล บริการไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดส่ง 30 บริษัท สาธิตอาชีพอิสระ 30 อาชีพต่อวัน จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจแฟรนไชส์ […]

กรมการจัดหางาน รับสมัคร จนท.สายด่วน-ล่ามภาษาพม่า บัดนี้-24พ.ค.67

  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการจัดหางาน  เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ Call Center เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์บริการทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694 จำนวน 2 อัตรา ล่ามภาษาเมียนมาเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์บริการทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694 จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2567 ผู้สมัครต้องพิมพ์ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่ต้องการสมัครเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ พร้อมทั้งสแกนเอกสารให้ชัดเจน และแนบไฟล์เอกสารให้เรียบร้อย ส่งทาง e-mail : [email protected]      

กรมการจัดหางาน รับสมัครนักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท 15-21พ.ค.67

  ประกาศจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ลักษณะการทำงาน ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นต่าง ๆ ด้านแรงงาน เพื่อการกําหนดมาตรฐานแรงงานและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน วางแผนงาน และโครงการเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน และเพื่อขอความช่วยเหลือการประสาน ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านแรงงาน การจัดทํา รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การบริการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานทํา อบรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงาน การแนะแนวอาชีพ การควบคุม การทํางานของคนต่างด้าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยพนักงานราชการต้องมีสมรรถนะความสามารถในการทํางานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทํางานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 15 – 21 […]

“รับสมัครคนทำงานมาเก๊า” เงินเดือนสูงสุดกว่า 1.4 แสน 32 อัตรา

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างบริษัท COD Resorts Limited ซึ่งประกอบกิจการด้านโรงแรมรีสอร์ทครบวงจร (คาสิโน ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สวนน้ำ) จำนวน 13 ตำแหน่ง รวม 32 อัตรา ประกอบด้วย ผู้ช่วยเชฟ เชฟเดอปาร์ตี หัวหน้าแผนกต้อนรับส่วนหน้า ผู้บริหารฝ่ายขาย เดมี เชฟเดอปาร์ตี บัตเลอร์ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานนวดสปา คอมมิส พนักงานอำนวยความสะดวก พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานล้างจาน และพนักงานทำความสะอาด โดยมีอัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 44,709 – 142,784 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567 : 1 เหรียญมาเก๊า เท่ากับ 4.462 บาท) โดยนายจ้างจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินจากกรุงเทพฯไปมาเก๊า และตั๋วขากลับหากทำงานครบตามสัญญาจ้าง มีอาหารระหว่างเวลาปฏิบัติหน้าที่ […]

กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานกองทุน วุฒิ ป.ตรี 9-18เม.ย.67

  ประกาศกรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง) 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์ อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท 2. ตำแหน่งนิติกร (ส่วนกลาง) 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์ อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://doe.thaijobjob.com หรือ www.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 9 […]

กรมการจัดหางาน รับสมัครหญิงไทย 50 อัตรา ฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่น 3 ปี

23 มี.ค. 67 นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ระบุว่า กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2567 ครั้งที่ 5 (เพศหญิง) ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและงานบริการ จำนวน 50 อัตรา อาทิ งานหล่อกลึงโลหะ งานพ่นสี งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ งานหล่อพลาสติก งานทำขนมปัง และงานบริการ เป็นต้น โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับสวัสดิการและค่าตอบแทน จะได้รับฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ 3 ปี โดยผู้ผ่านการคัดเลือก เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน หรือประมาณ 19,115 บาท ฟรี ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ […]

กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 13-18มี.ค.67

  ประกาศกรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1.ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง) 10 อัตรา – ผู้สมัครคัดเลือกต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา อัตราค่าตอบแทน: 15,000 บาท 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง) 16 อัตรา – ผู้สมัครคัดเลือกต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา อัตราค่าตอบแทน: 11,500 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,785 บาท 3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานส่วนกลาง) 5 อัตรา – ผู้สมัครคัดเลือกต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา อัตราค่าตอบแทน: 11,500 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,785 บาท ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://doe.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รับสมัคร พนง.นวด50อัตรา ไปทำงานมาเลเซีย รับสมัครบัดนี้-31มี.ค.67

  กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานนวด 50 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 22,195 บาท (อิงกับอัตราการแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 6ก.พ.67) ไปทำงานประเทศมาเลเซีย ผู้สมัครต้องเป็นเพศหญิง อายุ 21-44 ปี มีประสบการณ์ในการนวดไทย นวดเท้า โดยมีใบรับรองการฝึกอบรมการนวดอย่างน้อย 150 ชั่วโมง สุขภาพดี และผ่านการตรวจสุขภาพกับ รพ.ที่กำหนด เปิดรับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-31มี.ค.67 รายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารประกาศฉบับเต็ม : https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/overseas_th/2f1bf1b8974b4c416d5a7ad1807259d7.pdf

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนทำงานบรูไน 40 อัตรา ค่าจ้างวันละ 2,560 บาท

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไนกับนายจ้างบริษัท ADININ WORK & ENGINEERING SDN BHD ซึ่งประกอบกิจการอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ในตำแหน่งช่างประกอบ และช่างเชื่อม ทำงานนอกชายฝั่ง มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 8 ปี ในตำแหน่งที่สมัคร (4 ปีทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ รวม 40 อัตรา ค่าจ้าง 98 ดอลลาร์บรูไนต่อวัน หรือประมาณ 2,560 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 ก.พ. 67 : 1 ดอลลาร์บรูไน เท่ากับ 26.1215 บาท) ระยะเวลาการจ้างงาน 2 ปี ทำงานสูงสุด 245 วันต่อปี โดยนายจ้างจะจัดที่พักให้ฟรี พร้อมดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล และประกันค่าทดแทนในกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ทางอีเมล [email protected] […]

1 2 12
error: