กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบบรรจุข้ารับราชการ 18 อัตรา วุฒิ ปวส. สมัครออนไลน์ 9-31ต.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน 10 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 11,500 – 12,650 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา Advertisement 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 11,500 – 12,650 บาท -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://dit.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 ต.ค. 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี **ต้องผ่าน ก.พ.** สมัครออนไลน์11-29ก.ย.66

  กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ต้องผ่าน ก.พ.*** 1. นักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 2. เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน 4 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม รับสมัครทางเว็บไซต์ https://dit.thaijobjob.com ภายใน 11-29ก.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการค้าภายใน รับสมัครลูกจ้าง ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-28ต.ค.65

  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท/เดือน (ไม่รวม OT)ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้ รักการเรียนรู้ และสามารถทำงานภายใต้สถานการณ์การเร่งด่วนได้ รับสมัคร บัดนี้-28ต.ค.65 ณ กองส่งเสริมสินค้าเกษตร 1 ชั้น 1 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-5718 ปฏิบัติงานที่ กลุ่มมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 ชั้น 7 กรมการค้าภายใน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการค้าภายใน “ยังไม่อนุมัติ” ขึ้นราคาบะหมี่สำเร็จรูป

15 สิงหาคม นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่า กรณีที่ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 5 ราย แถลงข่าวร่วมกัน ขอให้กรมการค้าภายในพิจารณาอนุญาตให้ปรับราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนาดมาตรฐาน จากซองละ 6 บาท เป็นซองละ 8 บาท เนื่องจากภาระต้นทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งกรมการค้าภายในได้รับทราบและติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง ยอมรับว่าต้นทุนบางรายการมีการปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนด้านพลังงานที่เป็นทั้งต้นทุนทางตรงและทางอ้อม รวมถึงวัตถุดิบหลัก เช่น แป้งสาลี ก็มีการปรับเพิ่มขึ้น เป็นผลสืบเนื่องจากทั้งปัญหาโควิด-19 และวิกฤตด้านพลังงาน แต่ในช่วงที่ผ่านมาผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ได้ตรึงราคาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพมาโดยตลอด ซึ่งกรมการค้าภายในขอขอบคุณในความร่วมมือมาเป็นอย่างดี นายวัฒนศักย์กล่าวต่อว่า สำหรับการพิจารณาอนุญาตปรับราคาจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้น จะพิจารณาเป็นรายๆ โดยอยู่บนหลักการวิน-วินโมเดล ที่ผู้ประกอบการต้องยังคงผลิตและจำหน่ายต่อไปได้ ผู้บริโภคได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายสั่งการไว้แล้ว ซึ่งขณะนี้กรมการค้าภายในก็อยู่ระหว่างพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย “ปัจจุบันยังไม่มีการอนุญาตให้ปรับราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่อย่างใด หากพบว่าผู้ประกอบการ ห้างร้าน ร้านค้าต่างๆ รายใดมีการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควรหรือกักตุนสินค้า จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ “การจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าจะช่องทางใดต้องแสดงราคาอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า […]

กรมการค้าภายใน ยังไม่ให้ “บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป-ปลากระป๋อง-นม” ขึ้นราคา

5 ส.ค.65 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพิจารณาราคาสินค้าว่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และ ผลิตภัณฑ์นม อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างต้นทุน และสถานการณ์วัตถุดิบและราคาพลังงาน โดยยังไม่ได้อนุมัติให้ปรับขึ้นราคา ซึ่งบอกไม่ได้ว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อใด โดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ต้องดูราคาข้าวสาลี น้ำมันปาล์ม รวมถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติก และอื่นๆประกอบด้วย ส่วนนม ก็ต้องดูราคาน้ำนมดิบ ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนแค่ไหน ส่วนกรณีอาหารสำเร็จรูปที่มีกระแสปรับขึ้นราคานั้น กรมฯได้ออกตรวจสอบต่อเนื่อง เน้นดูแลเรื่องการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือก และหากประชาชนเจอการขายเกินราคาหรือกำไรเกินควร ให้แจ้ง 1569 จะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ เพื่อการตักเตือนและเอาผิดหากกระทำผิด นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับเครือข่ายห้างค้าปลีกและร้านธงฟ้าทั่วประเทศ 4 พันแห่ง ให้จัดเมนูอาหารไม่เกิน 35 บาท เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคด้วย ข่าวจาก : ข่าวสด

กรมการค้าภายใน เผยข่าวดี น้ำมันปาล์มขวด ลดลงแล้ว3-6บาท

วันที่ 1 ก.ค.65 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงมาตรการดูแลราคาสินค้าว่า ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายใน เข้าไปกำกับดูแลใกล้ชิด ใช้นโยบายเชิงรุก และลึก ให้ราคาและปริมาณสินค้ามีเพียงพอ ไม่เกิดปัญหาการกักตุน ปฏิเสธการขาย หรือค้ากำไรเกินควร โดยเฉพาะ18 หมวดสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ทั้งนี้สินค้าหลายรายการมีภาระต้นทุนวัตถุดิบ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง แต่กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือตรึงราคาให้นานที่สุด ส่วนกรณีที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขอปรับขึ้นราคานั้น กรมการค้าภายใน อยู่ระหว่างการพิจารณา กระทรวงพาณิชย์เห็นใจผู้ประกอบการอย่างยิ่ง เพราะมีต้นทุนสูงขึ้นจริง แต่กรมได้ขอความร่วมมือให้ช่วยตรึงราคาออกไปก่อน เพื่อลดภาระผู้บริโภค โดยจะต้องพยายามคุยกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด ด้าน นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงราคาน้ำมันปาล์มขวดว่า ขณะนี้ราคาจำหน่ายปลีกเริ่มทยอยปรับลดลงแล้ว 3-6 บาท จาก คือปรับขวดละ 70 บาท เหลือขวดละ 64-67 บาท ตามต้นทุนที่ปรับลดลง โดยห้างสรรพสินค้าทุกห้างได้ให้ความร่วมมือปรับลดราคาลงแล้ว นอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้ายังเตรียมที่จะจัดโปรโมชั่นลดราคาข้าวสารบรรจุถุง เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภค ข่าวจาก : ข่าวสด

กรมการค้าภายใน แจงแล้วเหตุขึ้นราคาน้ำอัดลม-เบียร์ ยันชัดใช้หลักการ วิน-วิน

วันที่ 1 ก.ค.65 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ราคาและได้หารือร่วมกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด พบว่า ปัจจุบันต้นทุนการผลิตมีการปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศราคามีการปรับสูงขึ้น รวมทั้งน้ำมันและสินค้าที่ผลิตจากกระบวนการกลั่นน้ำมัน ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ผลิตก็จะพยายามตรึงราคาออกไปให้นานที่สุด เพราะการปรับราคาสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อยอดขายลดลง เนื่องจากปัจจุบันตลาดมีการแข่งขันอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในก็จะคงดูแลราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพภายใต้หลักการ Win-Win Model เพื่อผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าต่อไปได้ โดยที่ผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบมากเกินไป สำหรับกรณีที่ปรากฎเป็นข่าวว่าจะมีการปรับราคาน้ำอัดลม พบว่า มีน้ำอัดลมเพียงรายเดียวที่มีการปรับขึ้นราคา และที่ผ่านมากรมฯ ขอความร่วมมือตรึงราคาน้ำอัดลมมาตั้งแต่ช่วงต้นปี และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีข่าวว่าจะปรับราคานั้น โดยหลักแล้วกรมฯ จะเน้นเข้าไปกำกับดูแลเฉพาะสินค้าที่จำเป็นในการครองชีพของประชาชนมากกว่า ส่วนสินค้าที่ไม่จำเป็นประชาชนก็มีทางเลือกที่จะบริโภคหรือไม่บริโภคได้ สำหรับในส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ทุกห้างยืนยันว่าจะยังไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้า และยินดีที่จะจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องต่อไป   ข่าวจาก : ข่าวสด

‘จุรินทร์’ แจงมาตรการดูแลราคาสินค้า ของถูกลง พูดแล้วไม่เป็นข่าว

24 มิ.ย.65 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการดูแลราคาสินค้าว่าจะใช้ ”วิน-วิน โมเดล” และนโยบายทั้งเชิงรุกและเชิงลึก ดูลึกในสินค้าแต่ละตัวอะไรที่ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นจริงและสูงขึ้นเท่าไหร่ จนกระทั่งการผลิตขาดทุนหรือเดินหน้าต่อไม่ได้ กระทรวงพาณิชย์ต้องพิจารณาว่าการปรับราคาควรเป็นเท่าไหร่ให้น้อยที่สุดให้ผู้บริโภคเดือดร้อนน้อยที่สุด ซึ่งเป็นอำนาจของกรมการค้าภายในไปช่วยดู กระทรวงพาณิชย์พยายามกำกับราคาจำหน่ายไม่ให้ขึ้นสูงจนทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนจนเกินสมควร แต่ถ้าอะไรจำเป็นต้องปรับต้องมีราคากำกับดูแลว่า ถ้าต้นทุนผลปาล์มเท่านี้ ราคาน้ำมันปาล์มขวดควรไม่เกินเท่าไหร่ ถ้าขายเกินถือว่าค้ากำไรเกินควร ปัจจุบันที่ติดตามตลอด ยังไม่เกินราคาที่กำกับ แต่แน่นอนว่าจะปรับสูงขึ้นบ้างเพราะผลปาล์มราคาสูงขึ้นมาก สำหรับราคาสินค้าที่ลดลงมีหลายรายการ แต่พูดแล้วไม่เป็นข่าว เช่น ATK ราคาปรับลดลง 30-40% แล้ว ฟ้าทะลายโจร ช่วงหนึ่งที่เป็นห่วงว่าจะแพง จนคนจะไม่มีเงินซื้อทานได้ตอนนี้ราคาก็ปรับลง แม้แต่ข้าวสารถุงราคาก็ปรับลดลงมา ส่วนประเด็นการขอปรับราคา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซอสปรุงรส นั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละยี่ห้อ แต่ละล็อตการผลิต เราต้องดูลึกขนาดนั้น เพื่อดูแลผู้บริโภคให้ดีที่สุด ล็อตไหนต้นทุนไม่ขึ้นมากก็ขึ้นราคามากไม่ได้ ล็อตไหนที่ต้นทุนอยู่เท่าเดิมก็จะตรึงราคาไว้ ล็อตไหนที่ต้นทุนสูงขึ้นจริงก็จะพิจารณาตามข้อเท็จจริง ซึ่งถ้าต้นทุนสูงขึ้นจริงก็จะต้องปรับเพื่อให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจต่อไปได้ ไม่เช่นนั้นของจะขาดแทนที่จะมีปัญหาเรื่องราคาข้อเดียว ซึ่งจะดูให้พออยู่ได้และขึ้นราคาไปน้อยที่สุด เพื่อให้กระทบประชาชนผู้บริโภคส่วนใหญ่ของประเทศน้อยที่สุด “กรมการค้าภายในจะเป็นผู้พิจารณา สำหรับมาม่า ขอขึ้นราคามาหลายครั้งแล้ว กรมการค้าภายในพิจารณาอยู่ อะไรที่จะมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ก็จะต้องดูด้วยความรอบคอบและดูให้ลึกในรายละเอียดจริงๆ แต่ไม่ได้แปลว่าจะดูเฉพาะผู้บริโภค ผู้ประกอบการไม่สนใจต้องให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายเพราะถ้าผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ของก็จะขาด ต้องดูให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน”   […]

สมาคมค้าส่งฯเผย “ซอสปรุงรส-น้ำจิ้มไก่-น้ำจิ้มสุกี้-ผงชูรส” จ่อขึ้นราคา ก.ค.

สินค้าต่างๆ ของประเทศไทย ราคายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลกระทบของปัญหาราคาน้ำมันและค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้น โดยนายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่งและปลีกไทย เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคมนี้มีสินค้าแจ้งขึ้นราคา คือ ซอสปรุงรส น้ำจิ้มไก่ น้ำจิ้มสุกี้ และผงชูรส ตามต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้น แต่ยังไม่แจ้งว่าจะปรับขึ้นเท่าไหร่ ด้าน ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมจับตาปัจจัยที่มีผลต่อสินค้าที่มีผลจากน้ำมันดีเซล อย่างใกล้ชิด กรณีการปรับจาก 30 เป็น 35 บาท/ลิตร ซึ่งมีผล 14% โดย กลุ่มก่อสร้าง เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป จะเจอมากว่าส่วนใหญ่ ซึ่งก็มีการยื่นขอปรับราคามาอย่างต่อเนื่อง แต่ถึงตอนนี้ยังไม่มีการอนุมัติ และขอความร่วมมือให้ตรึงราคาให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของประชาชน   ข่าวจาก : ch3plus

หมูขึ้นราคาอีก10บาท/กิโล มีผลทันที ดันขายปลีกแตะกิโลละ192

หมู ขึ้นราคา อีก 10บาท/ก.ก. มีผลวันนี้ รับสงกรานต์ความต้องการบริโภคเพิ่ม -ต้นทุนอาหารสัตว์พุ่ง รายงานข่าวจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ แจ้งว่าสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 11/2565) ประจำวันพระที่ 1เม.ย.2565ว่า สมาคมฯได้ปรับขึ้นราคาลูกสุกรขุนหน้าฟาร์มทุกภาค โดยภาคตะวันออกปรับขึ้น 4 บาท/ก.ก. เป็น 92 บาท/ก.ก. ทำให้ราคาขายส่งห้างสรรพสินค้า ปรับเพิ่มขึ้น 7 บาท/ก.ก. เป็น147 บาท/ก.ก. ส่วนราคาขายปลีกทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้น 8 บาท/ก.ก. เป็น 182-184บาท/ก.ก. ภาคตะวันออก ปรับขึ้น 4 บาท/ก.ก. เป็น 94บาท/ก.ก. ขายส่งห้างสรรพสินค้า ปรับเพิ่มขึ้น 6 บาท/ก.ก. เป็น 150 บาท/ก.ก. ส่วนราคาขายปลีกทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้น8 บาท/ก.ก. เช่นกัน เป็น 186-188บาท/ก.ก. ภาค อีสาน ปรับขึ้น 2บาท/ก.ก. […]

1 2 4
error: