กรมการค้าภายใน รับสมัครลูกจ้าง ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-28ต.ค.65

Advertisement Advertisement   กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท/เดือน (ไม่รวม OT)ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้ รักการเรียนรู้ และสามารถทำงานภายใต้สถานการณ์การเร่งด่วนได้ Advertisement รับสมัคร บัดนี้-28ต.ค.65 ณ กองส่งเสริมสินค้าเกษตร 1 ชั้น 1 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-5718 ปฏิบัติงานที่ กลุ่มมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 ชั้น 7 กรมการค้าภายใน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการค้าภายใน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-28ต.ค.65

  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ค่าตอบแทน 12,000 บาท/เดือน (ไม่รวม OT) ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ กองส่งเสริมสินค้าเกษตร 1 ชั้น 1 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-5718 สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 ชั้น 7 กรมการค้าภายใน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: