ย้ำอีกครั้ง! ตำรวจ-กรมขนส่ง ตัดแต้มใบขับขี่ เริ่ม 9ม.ค.นี้

Advertisement กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มเอาจริงแล้ว สำหรับผู้ที่ขับรถผิดกฎจราจรจะได้รับการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ.2565 หรือระบบตัดแต้มใบขับขี่ ดีเดย์พร้อมกันทั่วประเทศ 9 มกราคม 2566 Advertisement สาระสำคัญของระบบตัดแต้มใบขับขี่ คือ กำหนดให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ทุกราย ทุกประเภท จะมีคะแนนความประพฤติคนละ 12 คะแนน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขับขี่กี่ชนิดก็ตาม หากทำผิดตามกฎจราจรในข้อหาที่ระบุไว้จะถูกตัดคะแนน โดยกรณีที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใบขับขี่ หรือห้ามขับรถทุกประเภท 90 วัน ซึ่งหากฝ่าฝืนไปขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 3 ปี อาจจะถูกสั่งพักใช้มากกว่า 90 วัน และหลังจากนั้นภายใน 1 ปี หากยังถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่ 4 อาจถูกพิจารณาเพิกถอน ใบอนุญาตขับขี่ สำหรับวิธีการตัดคะแนนใบขับขี่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบฐานข้อมูลใบสั่ง Police Ticket […]

error: