กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบบรรจุข้ารับราชการ 75 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 22 ธ.ค.66-15ม.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องผ่าน ก.พ.*** 1. ตำแหน่งงนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 3 อัตรา ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน 3 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน 30 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 30 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร Advertisement 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา 6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ หรือสาขาวิชาการเลขานุการ 7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com […]

ขนส่งนครศรีธรรมราช รับสมัครนักจัดการกองทุน วุฒิ ป.ตรี 15-22ธ.ค.66

  ประกาศสํานักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตําแหน่งนักจัดการกองทุน 1 อัตรา ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาการเงิน, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานขนส่งจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 175/ หมู่ที่ 3 ตําบลนาสาร อําเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 075378590 และทางเว็บไซต์ https://nst.dlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 ธ.ค. 2566 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้อง กรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. 3-22พ.ย.66

  ประกาศกรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง 2 อัตรา  (ปวส.) ทุกสาขา 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 3. ตำแหน่งครูฝึกหัดขับรถ 1 อัตรา (ปวช.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ – สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 8 อัตรา (ปวช.) ทุกสาขา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 3 – 22 พ.ย. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานรับโทรศัพท์(วุฒิ ปวช.) เจ้าพนักงานขนส่ง(ปวส.) สมัครด้วยตนเองบัดนี้-29ก.ย.66

  กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. พนักงานรับโทรศัพท์ 12 อัตรา วุฒิ ปวช. 2. เจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. บัดนี้-29ก.ย.66 โทร. 0-2271-8888 ต่อ 3422 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครนักวิชาการขนส่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-21ก.ย.66

  สำนักวิศวกรรมยานยนต์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 15,750 บาท/เดือน ผู้สมัครต้องได้รับคุณวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 – 55 ปีบริบูรณ์ และเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร 6 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัคร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 8888 ต่อ 6301 และ 6304 ในวันและเวลาราชการ บัดนี้-21ก.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นนักทรัพยากรบุคคล วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา **ต้องผ่าน ก.พ.** 29ส.ค.-19ก.ย.66

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง ผู้สมัรต้องได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 29ส.ค.-19ก.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานกองทุน วุฒิ ม.3-ป.ตรี 26ก.ค.-10ส.ค.66

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 1. ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. ตำแหน่งนักจัดการกองทุน 1 อัตรา ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานกองทุน 2 อัตรา ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กองทุน 2 อัตรา คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง 6. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 10 ส.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.16อัตรา วุฒิ ปวส.3-26มิ.ย.66

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 15 อัตรา ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com ภายในวันที่ 3-26มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ขนส่งนครราชสีมา รับสมัครเจ้าหน้าที่ขนส่ง วุฒิ ปวช. 25พ.ค.-2มิ.ย.66

  สํานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ประจําศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน  10,500 บาท/คน/เดือน ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า ปวช. หรือเทียบเท่า ผู้ประสงค์จะสมัครและมีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ถนนสุรนารายณ์ ตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเอง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 044371663 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบรรจุเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช.2-15พ.ค.66

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา วุฒฺ ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม, ศิลปกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัครทางเว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com ภายในวันที่ 2-15 พ.ค.66 รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม : http://job.ocsc.go.th/images/Job/638180

1 2 19
error: