กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 12อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-9ส.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริการ (วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ เทียบเท่า) 4 อัตรา (ชาย, หญิง) – พนักงานบริการ บก.ขส.ทบ. 3 อัตรา – ลูกมือช่าง 1 อัตรา กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานเทคนิค 8 อัตรา (ชาย, หญิง) – ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง 3 อัตรา – ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 4 อัตรา – ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริการ วุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิปริญญาตรีในการสมัครฯ) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ […]

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบรรจุวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. บัดนี้-7มิ.ย.65

  กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริการ 9 อัตรา (ชาย, หญิง) (อัตราค่าตอบแทน 10,340 บาท) 1. พนักงานบริการ บก.ขส.ทบ. 4 อัตรา 2. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ม.3/ม.6 กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานเทคนิค 3 อัตรา (ชาย, หญิง) (อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท) 1. ช่างโยธา ขส.ทบ. 1 อัตรา 2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ขส.ทบ. 1 อัตรา 3. ช่างแบตเตอรี่ ขส.ทบ. 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ […]

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ 25เม.ย.-3พ.ค.65

  กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) 12 อัตรา ตั้งแต่ 25 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน และพนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2565 1.1 บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน 10 อัตรา ดังนี้ 1.1.1 กลุ่มที่ 1 พลขับ 1 อัตรา (ชาย) – ผช.หน.รถ พัน.ขส.2 (ผสม) กรม ขส. (ชกท.643) 1.1.2 กลุ่มที่ 2 ทักษะช่างซ่อม 1 อัตรา (ชาย) – ช่างซ่อมโครงสร้าง พัน.ซบร.บ.ทบ. (ชกท.686) 1.1.3 กลุ่มที่ 3 เสมียน […]

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 96 อัตรา

  กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 96 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 1. กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริการ 61 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 (ชาย, หญิง)  พนักงานบริการ บก.ขส.ทบ. 36 อัตรา พนักงานธุรการ 2 อัตรา พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 1 อัตรา ลูกมือช่าง 19 อัตรา 2. กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานบริการ วุฒิ ปวช. สาขา การบัญชี (ชาย, หญิง)  พนักงานการเงินและบัญชี บก.ขส.ทบ.  1 อัตรา 3. กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานเทคนิค […]

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 96 อัตรา 12-20 ก.ค.64

  กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 96 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 กรกฎาคม 2564 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริการ วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ เทียบเท่า 61 อัตรา (ชาย, หญิง) พนักงานบริการ บก.ขส.ทบ. 36 อัตรา พนักงานธุรการ 2 อัตรา พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 1 อัตรา ลูกมือช่าง 19 อัตรา กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานบริการ วุฒิ ปวช. สาขา การบัญชี 1 อัตรา (ชาย, หญิง) พนักงานการเงินและบัญชี บก.ขส.ทบ. 1 อัตรา กลุ่มที่ […]

กรมการขนส่งทหารบก สอบบรรจุนายทหารประทวน50อัตรา บัดนี้-1ก.ค.64

  กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2564 กลุ่มที่ 1 พลขับ จำนวน 27 อัตรา วุฒิ ม.6 กลุ่มที่ 2 ทักษะช่างซ่อม จำนวน 23 อัตรา วุฒิ ปวช. (ช่างเครื่องมือกล, ช่างยานยนต์, ช่างยานยนต์ล้อ, ช่างเครื่องยนต์เรือ, ช่างซ่อมยานยนต์สายขนส่ง) ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันและเวลาราชการ เวลา 0830 – 1600 บัดนี้-1ก.ค.64 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก กรุงเทพฯ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 – 2241 – 0959 และ โทร.ทบ. 94510) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2
error: