กรมการกงสุล รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2-21ม.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 5 อัตรา 1) ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือจากสถาบันการศึกษาที่รับรองว่าสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีภายในวันปิดรับสมัคร) Advertisement 2) สําหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง จะต้องนําสําเนาอนุปริญญา/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพร้อมระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มายื่นด้วย อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 2 – 21 ม.ค. 67 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 21 มกราคม 2567 ระบบจะปิด การรับสมัครเวลา 08.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โวยทำพาสปอร์ตด่วนพิเศษ ระบบล่ม ได้ตอนเกือบทุ่ม ทำตกเครื่อง จนท.ปัดรับผิดชอบ

(14 พ.ย. 65) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์แจ้งเกิดเหตุเดือดร้อนวุ่นวายระหว่างทำพาสปอร์ต ณ กรมการกงสุล เนื่องจากระบบล่ม ทำให้เกิดความชุลมุน ผู้มาใช้บริการบางรายต้องตกเครื่อง และเลื่อนเที่ยวบิน แต่ทางเจ้าหน้าที่ตอบกลับว่า “นั่นเป็นความเดือดร้อนของพวกคุณ” สร้างความไม่พอใจให้กับผู้มาใช้บริการ โดยโพสต์ระบุว่า “#กงสุลระบบล่ม ถึงกงสุลเช้า 6:45 น. วันที่ 14/11/2022 จ่ายเงินทำ passport ด่วนพิเศษ 3,000 บาท ทางกงสุลบอกรับได้เลย 14:30 น. ช่วงถ่ายรูปสแกนนิ้วตอนเช้า  เจ้าหน้าที่บอกดึงข้อมูลไม่ได้ นั่งรอแบบไร้จุดหมายอยู่ชั่วโมงกว่า ช่วงรอรับเล่ม passport 14:30 รอแบบไร้จุดหมาย ไม่มีใครโดนเรียกคิวจน 15:1x พอคนเริ่มโวยวาย ให้คำตอบว่าระบบมีปัญหา passport ถูกผลิตออกมาได้แค่บางส่วน ใช้การอ่านชื่อ passport ที่ได้ออกมาก่อน โดยพนักงานตะโกนเรียกชื่อ แทนการเรียกคิว แจ้งว่าเล่ม passport ที่เหลือจะค่อยๆ ทยอยออกมา ประชาชนเริ่มโวยวาย หลายคนตกเครื่อง ต้องเลื่อนเที่ยวบิน ผอ.ให้คำตอบว่า […]

กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานตรวจสอบเอกสาร-ตรวจสอบคำแปล ป.ตรีทุกสาขา

  กรมการกงสุล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือ หน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์ 1. พนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร 4 อัตรา 2. พนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 2 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป 1. มีสัญชาติไทย 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 4. มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายพื้นฐาน และความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 5. สามารถปฏิบัติงาน ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือในหน่วยงานภายใต้ สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์ ได้เต็มเวลาในวันและเวลาราชการ ในกรณีงานที่ได้รับมอบหมายไม่แล้วเสร็จ ผู้ปฏิบัติงานอาจต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมการกงสุล www.consular.mfa.go.th พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้ เลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ส่งใบสมัครและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF/ JPEG […]

กรมการกงสุล รับสมัครวิศวกร-ตำแหน่งอื่นๆ ป.ตรี บัดนี้-12ก.ค.65

  กรมการกงสุล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการ กรมการกงสุล – วิศวกร 1 อัตรา เงินเดือน 35,000 บาท ป.ตรีในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, และโยธา) และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป – พนักงานสนับสนุนงานพัสดุด้านอาคารและครุภัณฑ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา – พนักงานสนับสนุนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ส่งใบสมัครและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF/JPEG ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] บัดนี้–12ก.ค.65 รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม

กรมการกงสุล รับสมัครวิศวกร-ตำแหน่งอื่นๆ บัดนี้-12ก.ค.65

  กรมการกงสุล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล 1. วิศวกร เงินเดือน 35,000 บาท เพศชาย / หญิง ป.ตรีในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, และโยธา) และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเป็นวิศวกรโครงการงานก่อสร้าง (Site Engineer) ในด้านควบคุมงานก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป สามารถจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุได้ หากมีประสบการณ์ในด้านการบริหารอาคารและสถานที่ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 2. พนักงานสนับสนุนงานพัสดุด้านอาคารและครุภัณฑ์ เงินเดือน 15,000 บาท เพศชาย/หญิง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 3. พนักงานสนับสนุนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เงินเดือน 15,000 บาท เพศชาย/หญิง ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 12 กรกฎาคม 2565 โดยส่งใบสมัครและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร […]

กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานบริหารงานทั่วไป บัดนี้-28ม.ค.65

  กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565 กรมการกงสุล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2565 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 3.1 คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุ 20 ปีขึ้นไป (3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา (4) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่าง ๆ (Word/ Exce/ PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี (5) มีความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ได้ […]

กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

  กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 ตุลาคม 2564 กรมการกงสุล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนภารกิจของศูนย์ Task force COVID -19 จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม 2564 โดยส่งเอกสารการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF/JPEG ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการกงสุล รับสมัครพนักงาน 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-8 ส.ค.64

  กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 สิงหาคม 2564 กรมการกงสุล รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติในไทย 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2564 โดยส่งเอกสารการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF/JPEG ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] หรือ ที่ กรมการกงสุล (กองคุ้มครองฯ) ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการกงสุลเปิดเว็บให้ชาวต่างชาติในไทยลงทะเบียนฉีดไฟเซอร์ เริ่ม 1 ส.ค.

กรมการกงสุลเปิดเว็บให้ชาวต่างชาติในไทยลงทะเบียนฉีดไฟเซอร์ เริ่ม 1 ส.ค. กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มชาวต่างชาติในประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาลว่า ตามที่ ศบค. เห็นชอบให้จัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคจากรัฐบาลสหรัฐจำนวน 150,000 โดสไปกระจายฉีดให้กับชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม กระทรวงการต่างประเทศ จะเปิดลงทะเบียนชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เพื่อรับวัคซีนเข็มแรก โดยเว็บไซด์ของกรมการกงสุล expatvac.consular.go.th จะเปิดรับลงทะเบียนชาวต่างชาติในประเทศไทย ทุกกลุ่มอายุ และทุกจังหวัด ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุข จะร่วมกันจัดฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติที่ได้ลงทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ความจำเป็นเร่งด่วนเดียวกับของคนไทย เช่น ผู้สูงอายุ ตั้งครรภ์ หรือผู้มีโรคร้ายแรง โดยผู้ที่ลงทะเบียนไว้ จะได้รับแจ้งให้ไปรับวัคซีนตามความจำเป็นเร่งด่วนและในจังหวัดที่พำนักอาศัยต่อไป ส่วนนักเรียน นักศึกษา นักกีฬา ที่มีกำหนดเดินทางไปศึกษาหรือแข่งขันกีฬาในต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขจะได้มีการประกาศแนวทางขอรับวัคซีน ให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณรัฐบาลสหรัฐที่ได้เอื้อเฟื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาอีกครั้งหนึ่ง   ข่าวจาก : มติชน

กรมการกงสุล รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้ -23 ก.ค.64

  กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กรกฎาคม 2564 กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล และ/หรือสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สาขาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง สามารถ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ประกาศถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 รับสมัครทางไปรษณีย์ โดยให้จัดส่งเอกสารแบบEMS จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ สำนักงานสัญชาติและ นิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย ( มอบคุณณัฐวุฒิ) ที่อยู่ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 วงเล็บมุมซอง “พนักงานจ้างเหมาบริการ” ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2
error: