เช็กไฟลต์ด่วน! ทอ.ซ้อมการแสดงทางอากาศ ช่วง13.45-14.45 น.เครื่องบินขึ้นลงไม่ได้!!

Advertisement 27 กันยายน เพจการบิน Outsider’s Aviation เผยเอกสาร NOTAM กรณีกองทัพอากาศ (ทอ.) จะทำการซ้อมการแสดงทางอากาศ ทำให้เวลา 13.45-14.45 น. เครื่องบินจะไม่สามารถขึ้นและลง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองได้ Advertisement Outsider’s Aviation ระบุว่า ใครที่มีบินวันนี้อย่าลืมตรวจสอบตารางบินกันด้วยนะ บางเที่ยวบินอาจมีล่าช้าทั้งขาเข้าและขาออก บางเที่ยวอาจมีการกำหนดเวลาใหม่ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศแปรปรวนและการซ้อมการแสดงทางอากาศในช่วงบ่ายของวันนี้ โดยในช่วงเวลาประมาณ 13.45-14.45 น. เครื่องบินจะไม่สามารถขึ้นและลง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองได้ เนื่องจากกองทัพอากาศจะทำการซ้อมการแสดงทางอากาศในช่วงเวลาดังกล่าว กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เครื่องที่จะมาซ้อมวันนี้ประกอบด้วย F16, T50TH และ Saab JAS 39 Gripen Advertisement ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บนเว็บไซต์ ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้เผยแพร่ตารางเที่ยวบิน พบว่าเที่ยวบินที่เดินทางจากจังหวัดต่างๆ มายังสนามบินดอนเมือง ขึ้น Cancelled หรือ ยกเลิกเที่ยวบินแล้วจำนวน 8 เที่ยวบิน ในช่วงเวลาดังกล่าว […]

error: