วิธีคำนวณหนี้ กยศ. แบบใหม่ ตามกฎหมาย ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกิน 1% ต่อปี

Advertisement นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 มีผู้กู้หลายรายประสบปัญหาทางการเงิน ทำให้มียอดกู้เงิน กยศ. สูงที่สุดในรอบ 20 ปี โดยปล่อยกู้อยู่ที่ 46,000 ล้านบาท จากผู้กู้เงินหรือนักเรียนทุนรัฐบาล 7 แสนคน Advertisement โดยในปี 2567 คาดว่ายอดกู้เงินจะอยู่ที่ประมาณ 45,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ย้ำว่าทุกคนได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม กยศ. จึงขอเป็นหลักประกันให้กับทุกครอบครัว เพื่อให้เข้าถึงการศึกษา สำหรับการ พ.ร.บ.กยศ. ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 66 โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าเดิม และให้คำนวณภาระหนี้ใหม่ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกิน 1% ต่อปี (จากเดิม 1% ต่อปี) กรณีผิดนัดชำระ ลดอัตราเบี้ยปรับเหลือไม่เกิน 0.5% ต่อปี (จากแต่เดิม 7.5% ต่อปี) ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในทุกกรณี […]

รัฐบาลแนะยื่นกู้ผ่าน แอป “กยศ.Connect” ทำสัญญาได้โดยไม่ต้องมีคนค้ำ

27 ส.ค. 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาของคนไทยทุกคน รวมถึงพัฒนาสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทุกคนได้อยู่ในระบบการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นอีกหน่วยงานสำคัญของรัฐที่ทำหน้าที่ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา โดยปีการศึกษา 2565 กองทุนฯ ได้เตรียมเงินงบประมาณให้กู้ยืมจำนวน 38,000 ล้านบาท เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 600,000 คน จากรายงานของ กยศ.พบว่า มีผู้ยื่นกู้แล้ว 590,796 คน รวมวงเงินให้กู้กว่า 27,881 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 65) ทั้งนี้ งบประมาณที่ให้กู้ยืมไม่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน แต่ใช้เงินกองทุนที่ลูกหนี้ใช้คืนหนี้ จึงเสมือนกับเป็นเงินที่รุ่นพี่ส่งมอบโอกาสแก่รุ่นน้อง โดยกองทุนมีเงินหมุนเวียนจากการชำระคืนกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี ทำให้กองทุนมีเงินให้นักเรียน นักศึกษารุ่นต่อๆ ไป โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันมีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ จำนวน 3,458,429 […]

error: