เช็กเงื่อนไข กยศ.ต่อเวลาลดหย่อนหนี้ ถึง 30 มิ.ย.65

Advertisement กยศ.ขยายเวลามาตรการลดหย่อนชำระหนี้ เป็น 30 มิ.ย. 65 เยียวยาผู้กู้ยืมได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินโครงการเพื่อมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้แก่ประชาชน ของกระทรวงและส่วนราชการหลายหน่วยงาน Advertisement โดยหนึ่งในของขวัญจากกระทรวงการคลัง ทางกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้จากเดิมที่สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย Advertisement ลดดอกเบี้ย ร้อยละ 100 กรณีผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มชำระหนี้ปิดบัญชี ลดดอกเบี้ย ร้อยละ 80 กรณีผู้กู้ยืมเงินกลุ่มก่อนฟ้องคดีที่มาชำระหนี้ให้มีสถานะปกติ ลดดอกเบี้ยปรับเหลือ ร้อยละ 0.5 กรณีผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนด ลดเงินต้น ร้อยละ 5 กรณีผู้ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระและปิดบัญชีคราวเดียว ลดดอกเบี้ยจาก ร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการชำระและไม่ผิดนัด […]

error: