กยศ.ขาดสภาพคล่อง รุ่นพี่เบี้ยวหนี้ 9.7 หมื่นล้าน

Advertisement กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ เมื่อมีผู้กู้ยืมรุ่นพี่ค้างชำระหนี้สูงถึง 9.7 หมื่นล้านบาท ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนและอาจทำให้ผู้กู้รุ่นน้องไม่ได้รับเงินกู้เรียนต่อ Advertisement กยศ. ยังคงเผชิญกับปัญหาหนี้ค้างชำระที่สูงถึง 97,110 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากผู้กู้ขาดวินัยทางการเงิน เช่น ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด หรือชำระไม่ครบจำนวน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน และเพื่อแก้ไขปัญหานี้ กยศ. ได้ขอจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2568 จำนวน 1.9 หมื่นล้านบาท แต่คาดว่าจะได้รับเพียง 1 พันล้านบาทเท่านั้น หากงบประมาณไม่เพียงพอ กยศ. จะเสนอขอใช้งบกลางเพื่อเพิ่มสภาพคล่องต่อไป นอกจากนี้ กยศ. ยังคงเดินหน้าดำเนินมาตรการติดตามหนี้และให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้กู้ เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินและลดปัญหาหนี้เสียในอนาคต กมธ. หนุน กยศ. ลงทุนอนาคตชาติ ชง 2 ข้อเสนอแก้ปัญหาขาดแคลนงบ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาแล้วเห็นพ้องต้องกันว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่ออนาคตของชาติ ดังนั้น กยศ. จึงควรได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ได้อย่างต่อเนื่อง […]

error: