งบเคลียร์จรรยาบรรณครูพุ่ง100ล้าน 1.2พันคดีตกค้าง-รอคิวตัดสินนาน16ปี

Advertisement นายเอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกมว.เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เห็นชอบในหลักการตามที่คุรุสภา เสนอแก้ไขปรับปรุง ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจัดทำร่าง ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ….เพื่อให้การดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพมีความสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากข้อบังคับเดิมทำให้การพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณมีความล่าช้า และต่อ1รายได้งบประมาณในการดำเนินการกว่า 1 แสนบาท เพราะฉะนั้นถ้าไม่ปรับปรุงกระบวนการให้กระชับ ลดขั้นตอน สามารถนำผลที่มีการพิจารณาชัดเจนแล้วมาดำเนินการต่อได้โดยเร็ว ก็จะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณมากยิ่งขึ้น Advertisement ทั้งนี้ จากการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ พบว่า มีคดีจรรยาบรรณของวิชาชีพที่รับไว้ดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2549 – ปัจจุบัน รวมจำนวน 1,794 คดี และยังมีจำนวนคดีที่รอการดำเนินการอยู่ 1,279 คดี หากใช้งบดำเนินการรายละ 1 แสนบาท จะใช้เงินกว่า 100 ล้านบาท ดังนั้นจึงจะเร่งดำเนินการยกร่างให้มีความกระชับ ชัดเจน มากยิ่งขึ้น หลักการเบื้องต้น ผู้ที่ทำผิดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด อนาจาร ที่มีหลักฐานชัดเจนให้พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ทันที […]

error: