วุฒิสภาชง “เพิ่มอำนาจสว.” แก้รธน. ปลดล็อกเงื่อนไข ไม่ต้องเว้นวรรคการเมือง2ปี

Advertisement 29 ส.ค.2566 ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานที่ประชุม ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน เรื่อง วุฒิสภา : ความสำคัญและบทบาทในการปกครองระบบรัฐสภาไทย Advertisement ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อเสนอตามรายงานของกมธ. ยืนยันให้รัฐสภา เป็นแบบ 2 สภาฯ คือ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เพื่อให้มีวุฒิสภาเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลกับฝ่ายสภาฯ และตรวจสอบฝ่ายบริหาร และเสนอให้ทบทวนเนื้อหาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่ง สว.ที่มาจากการเลือกกันเองตามกลุ่มและอาชีพ ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1.สว. 200 คน ที่มีคุณสมบัติแตกต่าง มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ จำกัดอายุ และมีสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ดำรงตำแหน่งวาระ 5 ปี สามารถกลับมาทำหน้าที่ได้อีกวาระหนึ่ง โดยไม่รวมวาระแรกของสว.ชุดปัจจุบัน เพื่อไม่ให้มีผลต่อการปฏิบัติงานในระยะต้น ทั้งนี้ กำหนดสว.ไม่ควรเป็นติดต่อกันเกิน 2 […]

error: