กฟภ. แจงกรณีจดมิเตอร์ไฟคลาดเคลื่อน พร้อมเยียวยาทุกกรณี

Advertisement นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงข้อมูลกรณีจดหน่วยค่าไฟฟ้าคลาดเคลื่อน ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินการจ้างนิติบุคคล เพื่อทำการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า หากตัวแทน มีการจดหน่วยคลาดเคลื่อน PEA จะประเมินประสิทธิภาพทุกๆ ปี รวมทั้งอบรมพนักงานจดหน่วย เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมจดหน่วย และความรู้ทั่วไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้อร้องเรียน โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าเปรียบเทียบกับตัวเลขหน้ามิเตอร์ (เครื่องวัดไฟฟ้า) ของผู้ใช้ไฟฟ้า หากตรวจสอบแล้ว ตัวเลขในใบแจ้งค่าไฟฟ้าสูงกว่าตัวเลขที่มิเตอร์ ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่ต้องชำระเงิน โปรดแจ้งกับ การไฟฟ้าในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปรับปรุงใบแจ้งค่าไฟฟ้าให้เป็นยอดเงินที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว สามารถติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ เพื่อขอคืนเงินที่ชำระไว้เกิน หรือให้หักลบหนี้ค่าไฟฟ้าในเดือนต่อๆไป Advertisement สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าของ PEA ที่เป็นมิเตอร์จานหมุนจำนวน 21 ล้านเครื่อง PEA ได้ดำเนินการสับเปลี่ยนเป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แล้วจำนวน 7 แสนเครื่องและจะทยอยสับเปลี่ยนให้ครบทุกครัวเรือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Meter E) จะใช้วิธีการจดหน่วยแบบ บลูทูธ ดังนั้นการจดหน่วย Meter E จะใช้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับมิเตอร์ผ่านระบบบลูทูธ และดึงหน่วยจาก Meter […]

error: