กฟน.รับสมัครบรรจุช่างสายอากาศ วุฒิ ม.3 เพศชาย 26อัตรา 20-26ก.พ.66

Advertisement Advertisement   การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) 26 อัตรา เงินเดือนแรกบรรจุ 11,350 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.3 เพศชาย อายุ 18-28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (20ก.พ.66) พ้นภาระทางทหารแล้ว สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. แต่ไม่เกิน 185 ซม. และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย BMI 18.5-22.9 (ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง น้ำหนัก ตามเอกสารท้ายประกาศ) สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้ ว่ายน้ำได้ มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตรจากระดับพื้นดิน ผ่านการตรวจสุขภาพตาและสมรรถภาพทางการมองเห็น สมรรถภาพทางการได้ยิน Advertisement รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 20-26 ก.พ.66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กฟน.รับสมัครสอบบรรจุนิติกร TOEIC550 15-21ก.พ.66

  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งนิติกร 4 จำนวน 5 อัตรา สังกัดฝ่ายกฎหมาย สถานที่ปฏิบัติงานที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต อัตราเงินเดือน 16,840 บาท คุณสมบัติ 1. ไม่จำกัดเพศ 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (15ก.พ.66) 3. มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ : https://mea.thaijobjob.com ภายใน 15-21 ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กฟน.-กฟภ. เปิดลดค่าไฟสำหรับบ้านไม่เกิน500หน่วย คำนวณยังไงเช็กเลย

หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการส่วนลดค่าไฟสำหรับบ้านเรือนไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน พร้อมอนุมัติงบกลางปี 2565-66 ช่วยเหลือ 9,128 ล้านบาท ล่าสุด การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ชี้แจงมาตรการส่วนลดค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในรอบเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 MEA ชี้แจงมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน กำหนดส่วนลด ค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าในรอบเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 ดังนี้ (1) รายที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.9204 บาทต่อหน่วย (2) รายที่ใช้ไฟฟ้า 301-350 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.5150 บาทต่อหน่วย (3) รายที่ใช้ไฟฟ้า 351-400 […]

กฟน.ทำหนังสือถึง กทม. ขอเร่งรัดชำระหนี้ค่าไฟ-อื่นๆ กว่า492ล้าน

14 กันยายนที่ผ่านมา นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร โดยมีใจความว่า ด้วยการไฟฟ้านครหลวงมีหนังสือลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรื่อง ค่าไฟฟ้า ค่าสิ่งของ และบริการค้างชำระ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีค่าไฟฟ้า ค่าสิ่งของ และบริการค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ.2541-2564 และปิงบประมาณ พ.ศ.2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 492,482,256.11 บาท โดยขอให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบและเร่งรัดการชำระค่าไฟฟ้า ค่าสิ่งของ และบริการค้างชำระดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ชำระค่สาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ อย่างเคร่งครัด เห็นควรให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.ค่าไฟฟ้า ค่าสิ่งของ และบริการค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวงโดยมิชักช้า 2.ค่าไฟฟ้า […]

ลือสะพัด! ประยุทธ์เบรกขึ้นค่าไฟ หวั่นกระทบ ปชช. อาจเลิกมติเดิม ทบทวนใหม่

5 ส.ค.2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้แจ้งด่วน ยกเลิกการแถลงข่าวชี้แจงตอบข้อซักถามค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) งวดใหม่เดือนก.ย.-ธ.ค.2565 ก่อนถึงเวลาแถลงตามกำหนดการจริงครึ่งชั่วโมง ตามคำสั่งของบอร์ด กกพ. ที่มีกระแสข่าวว่ามีตัวแทนรัฐบาลที่อ้างคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ประสานให้บอร์ดกกพ. ทบทวนตัวเลขอัตราค่าเอฟทีที่จะปรับขึ้นอีกครั้ง เพราะมีความเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยนับเป็นการเลื่อนกำหนดการแถลงข่าวติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จากครั้งแรกมีกำหนดการแถลงเมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางกกพ. ได้ทำหนังสือแจ้งมติการปรับขึ้นค่าเอฟทีไปยัง 3 การไฟฟ้า ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ทราบแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา ตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน ที่ต้องแจ้งก่อนวันปรับค่าเอฟทีจริงเป็นเวลา 30 วัน ตามมติ กกพ. เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2565 ทั้งนี้มติดังกล่าวได้เห็นชอบให้ค่าเอฟทีงวดใหม่ช่วงเดือนก.ย.-ธ.ค.2565 ที่ปรับขึ้นจากงวดก่อน 68.66 สตางค์ต่อหน่วย เป็นอัตรา 93.43 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมค่าไฟฐานเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4.72 บาทต่อหน่วยนับว่าเป็นอัตราสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของค่าไฟฟ้าประเทศไทย จากงวดปัจจุบันเรียกเก็บในอัตรา 3.79 บาทต่อหน่วย […]

เร่งสำรวจผู้ใช้ไฟ2ประเภท ใช้ไม่เกิน300หน่วยต่อเดือน ลุ้นลดค่าไฟ4เดือน

เร่งสำรวจผู้ใช้ไฟ 2 ประเภท ใช้ไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ลุ้นลดค่าไฟ 4 เดือน รอเคาะลดเท่าไหร่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ กกพ.ได้เร่งหารือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อรวบรวมจำนวน ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 บ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ที่มีการใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.2 บ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ และบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ แต่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน นายคมกฤชกล่าวว่า ผู้ใช้ไฟทั้ง 2 ประเภท จะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน […]

กฟน.รับสมัครสอบบรรจุ55อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-22มี.ค.65

  การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 55 อัตรา  ***ทุกตำแหน่งผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565) ***ตำแหน่งคุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท ต้องมีผลTOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ***โปรดอ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศฉบับเต็ม 1) นักบัญชี 5 จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.โท ไม่จำกัดเพศ 2) นักการตลาด 5 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.โท ไม่จำกัดเพศ 3) นักฝึกอบรม 5 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.โท ไม่จำกัดเพศ 4) วิศวกรไฟฟ้า 4 (ลักษณะงานด้านวิชาการ) 6 อัตรา วุฒิ […]

กฟน.รับสมัครพนักงานสนาม29อัตรา วุฒิ ม.3 บัดนี้-2มี.ค.65

  การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 29 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ , ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) โดยได้รับเงินเดือนในอัตราแรกบรรจุ 11,350 บาท วุฒิ ม.3 เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565) พ้นภาระทางทหารแล้ว สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index: BMI) ตามที่การไฟฟ้านครหลวง กำหนด คือ มีค่า BMI ที่ 18.5 – 22.9 (ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง […]

กฟน. แจงแล้ว! ภาพ ‘รัสเซล โครว์’ ไม่ใช่สายไฟฟ้า แจ้งหน่วยงานแก้ไข

การไฟฟ้านครหลวง แจงแล้ว ภาพ ‘รัสเซล โครว์’ ไม่ใช่สายไฟฟ้า พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขต่อไป ระบุ เป็นสายสื่อสาร จากกรณี รัสเซล โครว์ ดาราฮอลลีวูดชื่อดัง ได้เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อถ่ายภาพยนตร์เรื่องใหม่ ก่อนที่โพสต์ภาพขณะเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ รวมไปถึงภาพสายไฟริมถนน กับแคปชั่นว่า “Bangkok Dreaming” ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดวันที่ 16 ต.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้ชี้แจงกรณีทวิตเตอร์ @russellcrowe “รัสเซล โครว์” นักแสดงชื่อดัง โพสต์ภาพสายไฟในกรุงเทพมหานคร ที่ระโยงระยางกันอยู่ พร้อมกับแคปชั่น “Bangkok dreaming” ว่า การไฟฟ้านครหลวง ได้ตรวจสอบสายดังกล่าว พบว่าเป็นสายสื่อสาร มิใช่สายไฟฟ้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ MEA ได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ กสทช. เพื่อแจ้งผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขต่อไป MEA มีความห่วงใยความปลอดภัย หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด […]

1 2
error: