สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงาน ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-12ก.ค.65

Advertisement Advertisement   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 4 อัตรา 1. นักทดลองวิทยาศาสตร์บริกา 1 อัตรา ประจำกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ (กปผ.) – ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้และประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065 หรือ ISO/IEC 17021 หรือระบบมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี – หากมีความรู้ในกระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ – หากมีประสบการณ์การเป็นผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ – หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 […]

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบรรจุเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช.6-10มิ.ย.65

  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กปผ.) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ จัดจ้างครั้งแรก 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรุงเทพมหานคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (กปผ.) บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: