กทม.หารือจัดการขยะ เล็งปรับภูเขาขยะอ่อนนุชเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่

Advertisement (20 ก.ค. 65) เวลา 08.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เรื่องแนวทางความร่วมมือโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและปลูกต้นไม้ล้านต้น โดยมี นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร นายวีระยุทธ์ หล่อเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด พร้อมด้วยผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง Advertisement ในที่ประชุม […]

error: