กทม.จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน น.ร.ที่เรียนออนไลน์ คนละ 40 บาทต่อวัน

Advertisement กทม.จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน น.ร.ที่เรียนออนไลน์ คนละ 40 บาทต่อวัน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน ว่า Advertisement “เรียนออนไลน์ที่บ้าน เด็ก ๆ ก็ได้ค่าอาหารเช้าและกลางวัน โรงเรียนสังกัด กทม. เปิดเรียนไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ กทม. ซึ่งยังเป็นพื้นที่การระบาดโรคโควิด-19 ระดับสีแดงเข้ม และยังไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในโรงเรียน จัดการเรียนการสอนหรือทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมากได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ เด็กนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. จึงต้องเรียนที่บ้านแบบ 4 ON แทนการเรียนในห้องเรียน ทั้งการเรียนออนไลน์ (On Line) การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On Air) ครูส่งหนังสือเรียนให้ถึงบ้าน (On Hand) และ กลุ่มไลน์ห้องเรียน (On School Line) […]

error: