ผลแห่งกรรมดี-กรรมชั่ว 10 ประการจากชาติก่อนที่ส่งผลมาถึงชาตินี้ !

Advertisement เพราะกรรมเป็นสิ่งที่จะส่งผลอย่างไม่รู้จบ โดยกรรมจากชาติที่แล้วก็จะส่งผลมายังชาตินี้ และกรรมจากชาตินี้ก็จะส่งผลไปยังชาติหน้าต่อไป ขึ้นอยู่กับว่ากรรมที่ทำนั้นเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว และกรรมไหนที่มีมากกว่ากัน ซึ่งเราก็จะพาคุณมาทำความเข้าใจกับผลของกฎแห่งกรรม 10 ข้อ ดังนี้ Advertisement 1.กรรมที่ทำให้มีเสื้อผ้าดีๆ สวมใส่ เกิดจากการที่คุณถวายจีวรแด่พระสงฆ์ในชาติที่แล้ว และการบริจาคเสื้อผ้าให้กับคนยากไร้ 2.กรรมที่ทำให้อดอยากยากจน เกิดจากการที่คุณเคยเป็นคนขี้เหนียวและไม่ยอมทำบุญกับวัดวาอาราม หรือทำทานกับคนยากไร้คนจน 3.กรรมที่ทำให้เป็นคนฉลาด เกิดจากการที่คุณเคยทานมังสวิรัติในชาติก่อน และเคยเป็นพุทธมามกะด้วย รวมถึงคนที่กินเจก็เช่นกัน 4.กรรมที่ทำให้เป็นเด็กกำพร้า เกิดจากการที่คุณเคยพรากสัตว์ในชาติก่อน โดยเฉพาะการพรากสัตว์จากพ่อแม่ และการยิงนก ตกปลา 5.กรรมที่ทำให้มีความเจริญรุ่งเรือง เกิดจากการที่คุณ เคยถวายเงินเพื่อสร้างวัด สร้างโบสถ์ หรือสร้างวิหารในชาติก่อน Credit : niramitholidays.com Advertisement 6.กรรมที่ทำให้เป็นคนโง่ปัญญาอ่อน เกิดจากการที่เมื่อชาติก่อน คุณเคยหยาบคายต่อพ่อแม่ และด่าว่า เถียงพ่อแม่ด้วยคำหยาบเสมอ 7.กรรมที่ทำให้อายุสั้น เกิดจากการที่คุณเคยฆ่าสัตว์มากมายในชาติก่อน รวมถึงการฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง 8.กรรมที่ทำให้เป็นที่รักของใครต่อใคร เกิดจากการที่คุณ เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนง่าย และชอบผูกมิตรกับคนอื่นๆ ในชาติก่อน 9.กรรมที่ทำให้มีอายุยืน เกิดจากการที่คุณเคยปล่อยนก ปล่อยปลา และทำบุญต่อสัตว์ โดยเฉพาะการให้ข้าวให้น้ำกับสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของทั้งหลาย […]

error: