ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยจรรยาบรรณตำรวจ ปี66 กำหนดกฎเหล็ก 6 ข้อ

Advertisement 13 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(1) และ (2) ประกอบกับมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 ก.ตร. จึงออกกฎ ก.ตร.ไว้ ดังต่อไปนี้ Advertisement ข้อ 1 กฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อ 2 ให้ยกเลิก (1) กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 (2) กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ข้อ 3 […]

แม้แต่ผีก็ไม่เว้น! กู้ภัยออกกฎ10ข้อ ผีขึ้นรถต้องปฏิบัติตามเคร่งครัด

6 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นรถยนต์กู้ภัยสุรินทร์คันหนึ่งในมูลนิธิจิ๊บเต็กเซียงตึ้ง ได้ติดป้ายสติ๊กเกอร์ออกกฎเหล็กกฎระเบียบต่างๆให้กับวิญญาณได้รับทราบ ก่อนที่วิญญาณต่างๆ จะมีการขึ้นรถยนต์ของกู้ภัยฯ โดยมีกฎเหล็กถึง 10 ข้อ เพื่อให้วิญญาณทุกดวงที่ขึ้นรถตู้กู้ภัยนำไปส่งบ้านต้องปฏิบัติตาม ซึ่งมีข้อความโดยมีเนื้อหาประมาณว่า ให้นั่งกันอย่างเป็นระเบียบ, ห้ามนั่งบนหลังคา, ห้ามยื่นแขนขาออกนอกรถ, ห้ามรังแกวิญญาณรุ่นน้อง, ห้ามปรากฏตัวภาพสยดสยอง, ห้ามแกล้งคนขับและทีมงาน, ห้ามปรากฏตัวในขณะปฏิบัติหน้าที่, ถึงที่หมายแล้วกรุณาลงจากรถ, ถ้านึกถึงกันก็ขอ 3 ตัวตรงๆ, และขอ 2 ตัวก็ได้ ซึ่งวิญญาณท่านใดที่ขึ้นรถกู้ภัยแล้วโปรดอ่านและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ห้ามแหกกฏเด็ดขาด ซึ่งก็ได้ติดป้ายสติ๊กเกอร์ไว้ที่ภายในรถกู้ภัยสุรินทร์ โดยเขียนไว้ว่า “กฎของวิญญาณ” การอยู่ในรถ โดย นายเขตไผท เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสุรินทร์ ของมูลนิธิจิ๊บเต็กเซียงตึ้งสุรินทร์ กล่าวว่า รถกระบะคันดังกล่าวเป็นรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินของนายวีริยะ หรือเฮียน้อย ทีมผู้ใหญ่ใจดี ประธานกู้ภัยสุรินทร์ สาเหตุที่นำป้ายสติ๊กเกอร์ดังกล่าวมาติดไว้เพราะอยากให้คนอ่านไม่เครียดและรู้สึกผ่อนคลาย เพราะไปออกเหตุรับคนเจ็บ คนตาย ก็เป็นเรื่องเศร้าอยู่แล้ว และได้เห็นคลิปของกู้ภัยจังหวัดหนึ่งลงเฟซบุ๊ก ตนจึงนำมาติดไว้ที่ภายในรถตู้เพื่อให้ญาติคนป่วยหรือญาติคนตายได้อ่านแล้วไม่เครียด ซึ่งใครจะนำเอาไปติดเป็นแบบอย่างก็ได้ไม่หวงอีกด้วย และตั้งแต่ ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงปัจจุบันนี้ ตนก็ยังไม่คอยพบเห็น วิญญาณตนใดเลย ส่วนเลขเด็ดนั้นตนก็ยังไม่เคยได้เช่นกัน ถ้าจะดีก็อยากได้เลขเด็ดๆสักงวด นาย […]

error: