นิวยอร์กออกกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ บริษัทต้องแจ้งเงินเดือนจริงแก่ผู้สมัคร

Advertisement เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักข่าวซีเอ็นบีซี (CNBC) รายงานว่านครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้บังคับใช้กฎหมายแรงงานข้อใหม่ว่าด้วยความโปร่งใสในการจ่ายค่าแรง โดยผู้ว่าจ้างจะต้องเปิดเผยข้อมูลค่าจ้างให้ชัดเจนตั้งแต่ประกาศรับสมัครงานในทุกแพลตฟอร์มที่ลงโฆษณาไว้ เช่น LinkedIn, Glassdoor หรือ Indeed Advertisement กฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นเพื่อทำให้ระบบการจ้างงานมีความยุติธรรม หลังจากมนุษย์ออฟฟิศในนิวยอร์กกว่า 4 ล้านชีวิต ต้องพบเจอปัญหาการจ่ายค่าแรงที่ไม่เท่าเทียมระหว่างเพศและเชื้อชาติ ตลอดจนปัญหาที่พวกเขาไม่สามารถจะประเมินได้ว่า จริงๆ แล้ว ตำแหน่งงานแต่ละงานควรมีฐานค่าแรงเท่าไรจึงจะสอดคล้องกับ Job Description เพื่อประกอบการตัดสินใจในการหางานและต่อรองกับผู้ว่าจ้าง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากวัฒนธรรมที่บริษัทและพนักงานจะไม่พูดเรื่องเงินเดือนแบบตรงไปตรงมา รายละเอียดสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานว่าด้วยความโปร่งใสในการจ่ายค่าแรงมีดังนี้ Advertisement ผู้ว่าจ้างต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับค่าแรงในโฆษณาประกาศหางาน ประกอบด้วยค่าจ้างขั้นต่ำสุดถึงสูงสุดสำหรับตำแหน่งนั้นๆ, อัตราค่าจ้างสำหรับการทำงานล่วงเวลา, ส่วนแบ่งค่าคอมมิชชันที่จะได้ คิดเป็นร้อยละ (ถ้ามี), ข้อมูลเกี่ยวกับเงินโบนัส, เงินชดเชยกรณีต่างๆ, ค่าตอบแทนที่จะได้จากงานอื่นที่เพิ่มเข้ามา ตลอดจนโอกาสในการขยายฐานเงินเดือนหากเลื่อนตำแหน่ง กฎหมายนี้จะบังคับใช้กับบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในนครนิวยอร์กที่มีพนักงานตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ซึ่งรวมถึงเจ้าของกิจการ และหนึ่งในนั้นจะต้องปฏิบัติงานอยู่ในนครนิวยอร์ก กฎหมายนี้ครอบคลุมโฆษณาการรับสมัครงานทั้งแบบพนักงานประจำเต็มเวลา (Full-Time) แบบไม่ประจำ (Part-Time) ผู้ที่ปฏิบัติงานระยะไกล พนักงานแบบ Work From Home […]

error: