เปิด “กฎหมายโทษเยาวชน” เด็กทำผิด ไม่ต้องรับโทษ!?

Advertisement เรียกว่าเป็นประเด็นถกเถียงมายาวนาน เมื่อมีกรณีที่เยาวชนทำความผิด ที่ล่าสุดเกิดเหตุ “ยิงในห้างฯ พารากอน” มีผู้ก่อเหตุอายุเพียง 14 ปี เท่านั้น หรือก่อนหน้านี้กับเหตุการณ์ “เด็ก 16 ผ่าไฟแดงชนคนตาย” Advertisement นำมาสู่คำถามถึงกฎหมายการรับผิดของเด็กและเยาวชน พร้อมเรียกร้องให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเอาผิดเด็กและเยาวชน งานนี้เพื่อให้เข้าใจกันอย่างถูกต้อง ทางทีมข่าวสด เลยพามาเปิดดู 4 กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ดังนี้ โดยประมวลกฎหมายอาญาในหมวดที่ 4 ความรับผิดในทางอาญา มาตราที่ 73-74 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรับผิดของเด็กและเยาวชนมากที่สุด ซึ่งมาตรา 73 ระบุว่า เด็กอายุยังไม่เกินเจ็ดปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ มาตรา 74 เด็กอายุกว่า 7 ปีแต่ยังไม่เกิน 14 ปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอำนาจที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป และถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้ (2) ถ้าศาลเห็น ว่า บิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ ศาลจะมีคำสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไป […]

error: