อ่านไว้เป็นความรู้! ถ้า’เลือดข้นคนจาง’ เป็นเรื่องจริง ตามกฎหมาย ใครจะได้มรดกตระกูล ‘จิระอนันต์’

Advertisement   Advertisement ถ้า เลือดข้นคนจาง เป็นเรื่องจริง! นับวันยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ สำหรับซีรีส์ เลือดข้นคนจาง กับการสอบสวนญาติแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเพื่อหาตัว ฆาตกร ที่ ฆ่าประเสริฐ แต่คุณ Watcharaphon Kupraditz ได้โพสต์ “เลือดข้นคนจางกับกฎหมายบางๆในไทย” ไว้อย่างน่าสนใจ โดยแบ่งเป็นแต่ละตัวละคร ดังนี้     อากง อากงตายครับเป็นการตายโดยธรรมชาติ ซึ่งถือเกณฑ์สมองตาย ทรัพย์สิน หนี้สิน (มรดก) ของอากงทั้งหมดที่อากงมีอยู่ก่อนหรือขณะตาย ตกทอดแก่ทายาทตามปพพ.1599 อากงทำพินัยกรรมไว้ ในละครไม่ปรากฎว่าพินัยกรรมประเภทใด แต่ถือว่ามีแล้วกัน มรดกของอากงย่อมตกแก่ผู้รับพินัยกรรม ซึ่งถือเป็นทายาทเช่นเดียวกัน ประเด็นที่ 1 อากงมีหุ้นในบริษัท 100% ไม่ได้ ? ในเรื่องนี้เป็นเรื่องของบริษัทจำกัด บริษัทเป็นสัญญาร่วมกันลงทุนเพื่อหากำไร ตามกฎหมายไทยบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คน ขึ้นไป อากงจึงมีหุ้นเพียงคนเดียว 100% ไม่ได้ แต่ในที่นี้เข้าใจว่าละครพยายามทำให้เข้าใจในเรื่องของการแบ่งทรัพย์ให้เข้าใจง่ายๆเท่านั้น ตามปพพ.ม.1012,1096,1097,1100 ประเด็นที่ 2 หุ้นทั้ง 100% ของอากง ถ้าอากงจดทะเบียนสมรสกับอาม่า หุ้น100% ดังกล่าวจะเป็นทรัพย์สินที่อากงได้มาระหว่างสมรส ถือเป็นสินสมรสอาม่ามีสิทธิกึ่งหนึ่ง ดังนั้น ทรัพย์ที่เป็นของอากงจริงๆจึงมีแค่ […]

error: