กกต.ประกาศ77จังหวัดทั่วไทย มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง52.28ล้านคน

Advertisement 22 มี.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่กกต. กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2566 โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 14 พ.ค. แยกรายจังหวัดรวม 77 จังหวัด มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ​52,287,045 คน Advertisement โดยจ.กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 4,469,280 คน รองลงมา จ.นครราชสีมา มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,124,587 คน, อุบลราชธานี 1,477,644 คน, ขอนแก่น 1,453,689 คน และเชียงใหม่ 1,333,088 คน ตามลำดับ Advertisement   ข่าวจาก : ข่าวสด

กกต.เปิด4ช่องทาง ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 25มี.ค.-9เม.ย.66

22 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขต ในวันที่ 7 พฤษภาคม โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-9 เมษายน 2566 สำหรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 1.ยื่นคำขอด้วยตนเอง ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัคราชทูตหรือผู้ที่เอกอัคราชทูตมอบหมาย 2.ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 3.ยื่นคำขอทางอินเตอร์เน็ตทางดิจิทัลผ่านแอพพลิเคชันของกรมการปกครอง (ThaID) 4.แอพพลิเคชั่น Smart Vote สามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนําส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียน โดยวิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ คือ 1.เข้าสู่ระบบ […]

กกต.ประกาศแล้ว! จำนวน ส.ส.พึงมีทั่วประเทศ หากไม่รวมต่างด้าวเป็นผู้เลือกตั้ง

3 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ได้ลงนามประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องยกเลิกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ลงวันที่ 31 ม.ค. 66 โดยอ้างถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการกำหนดจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 86(1) ที่กำหนดให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง ว่า คำว่า “ราษฎร” ไม่หมายรวมถึงผู้ไม่ได้สัญชาติไทย ทั้งนี้ ยังได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเรื่อง จำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี โดยจำนวนราษฎรสัญชาติไทยทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธ.ค.2565 มีจำนวน 65,106,581 คน จำนวนราษฎรโดยเฉลี่ย 162,766 คนต่อ ส.ส. 1 คน และจำนวน ส.ส. 77 จังหวัด ซึ่งหลังจากนี้ ทางสำนักงานจะประสานไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำประกาศทั้ง 2 ฉบับลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป จำนวน ส.ส.พึงมี […]

กกต.เผย ไม่ได้ยกเลิกรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง แค่ปรับระบบให้แม่นยำขึ้น

26 ก.พ. 2566 – นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 400 เขตว่า การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้วางไทมไลน์ไว้ในเบื้องต้นคือภายในวันที่ 28 ก.พ. จะพิจารณาครบทั้ง 400 เขต โดยสัปดาห์นี้ กกต. จะยังพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งต่อไป ส่วนเรื่องระบบการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ขอยืนยันว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต. มิได้ยกเลิกการรายงานผลการนับคะแนน แต่กำลังปรับปรุงให้มีความแม่นยำและรวดเร็ว บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องกว่าครั้งที่ผ่านมา โดยครั้งนี้จะมีระบบรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ หรือที่เรียกว่า ECT Report ซึ่งเป็นระบบรายงานผลคะแนนในทันทีเมื่อนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเสร็จสิ้น โดยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จะส่งรายงานผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งและแบบขีดคะแนนให้ศูนย์รวมคะแนนในแต่ละอำเภอเป็นผู้กรอกผลคะแนนให้แทน จึงช่วยผ่อนคลายภาระของ กปน. ที่ปฎิบัติงานมาตลอดทั้งวัน และช่วยลดข้อผิดพลาดจากระบบเดิม จึงเชื่อมั่นว่าการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้จะมีความถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้สื่อข่าวถามว่า หากรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาวันที่ 15 มี.ค. กกต.ต้องจัดเลือกตั้งภายใน 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน มีความพร้อมหรือไม่ และวันเลือกตั้งจะเป็นวันที่ 7 […]

กกต.ยันแบ่ง400เขตถูกต้อง ยึดตามกรอบ รธน.ต้องนับต่างด้าวรวมด้วย

7 กุมภาพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารชี้แจง กรณีตามที่ปรากฏเป็นข่าว เรื่องการนำจำนวนราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทยมาใช้ในการคำนวณ เพื่อกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการแบ่งเขตเลือกตั้ง สำนักงาน กกต. ขอเรียนว่ากรณีดังกล่าวนี้เคยประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้ว ตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 28/2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 และขอเรียนเพิ่มเติมว่า การกำหนดจำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2564 มาตรา 86 ที่บัญญัติให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งตามพระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 45 บัญญัติให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง รวบรวมรายงานยอดจำนวน ราษฎรทั่วราชอาณาจักรที่มีอยู่ในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ล่วงมา และผู้อำนวยการทะเบียนกลางได้ประกาศ จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 โดยประกาศจำนวนราษฎรทั้งบุคคลที่มีสัญชาติไทย และบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ดังนั้น การดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.และการกำหนดจำนวน ส.ส. ดังกล่าวของสำนักงาน กกต […]

วิษณุเผย ยังไม่ได้คุย ​กกต.วางไทม์ไลน์เลือกตั้งใหม่ หากอยู่ครบวาระ

(18 มกราคม) วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า​ ขณะนี้ยังไม่มีการเรียกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาหารือถึงการวางไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งแต่อย่างใด พร้อมอธิบายว่า ตามสถานการณ์มีความเป็นไปได้อยู่ 3 ทาง คือ ยุบสภาก่อนหมดสมัยประชุม ยุบสภาหลังปิดสมัยประชุม ไม่ยุบสภา แต่ปล่อยให้สภาหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคมนี้ ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป โดย กกต. ก็เตรียมการเอาไว้ว่าสภาจะอยู่ครบวาระ จึงได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะไม่มีการเลยไปจากนี้ และเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าการเลือกตั้งจะเกิดในวันหยุด​ ไม่วันเสาร์​ก็อาทิตย์อยู่แล้ว วิษณุ​ยอมรับว่า เมื่อครั้งที่จะกำหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันหยุดราชการพิเศษ ได้มีการหารือกันเป็นการภายในว่า หากสมมติว่าการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม การหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 4-7 พฤษภาคม จะทำให้เป็นปัญหาหรือไม่​ ซึ่ง กกต. มองว่าไม่เป็นปัญหา แต่หากเกิดอะไรขึ้น​ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็สามารถเชิญ​ กกต. เข้ามาหารือได้อยู่แล้ว ส่วนเรื่องของงบประมาณ​ วิษณุกล่าวว่า […]

กกต.อาจไม่รายงานผลคะแนนเลือกตั้งออนไลน์ อ้างห่วงระบบล่ม-แพงไป

11 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่เห็นชอบกรณีที่สำนักงาน กกต.เสนอแผนงานการจัดทำโปรแกรมการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบออนไลน์ และการรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการตามที่ก่อนหน้านั้นสำนักงานฯ ได้มีประสานและได้รับความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในการสร้างระบบนานเกือบปีจนแล้วเสร็จ โดยมีรายงานว่าที่ประชุม กกต. ไม่เชื่อว่าระบบที่มีการจัดทำขึ้นจะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในอดีตที่ทำให้การรายงานผลการเลือกตั้งมีความคลาดเคลื่อนได้ อีกทั้งถ้า กกต.เห็นชอบให้สำนักงานดำเนินการตามที่ขอหากเกิดปัญหาขึ้น ก็จะกลายเป็นสิ่งที่มัดตัว กกต.เพราะเป็นระบบของสำนักงาน กกต. ขณะเดียวกันงบในการจัดทำราว 20 ล้านบาทก็สูงเกินไป “กกต.ระบุว่า คราวเลือกตั้งปี 62 ที่สำนักงานฯ ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.ทำระบบรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการผ่านแอพพลิเคชั่น Rapid Report แต่พอเกิดปัญหาระบบรายงานผลล่ม มีการโจมตีระบบ ก็ไม่มีใครที่จะรับผิดชอบ กลายเป็นปัญหามาตกหนักที่ กกต.” แหล่งข่าวระบุ ทั้งนี้หลัง นายแสวง บุญมี ได้รับแต่งตั้งเป็น เลขาธิการ กกต. เคยระบุถึงนโยบายเกี่ยวกับการจัดเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไปที่จะเกิดขึ้นกรณีสภาผู้แทนราษฎรครบวาระในปี 66 ว่า นอกจากระบบการรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแล้ว […]

กทม.เตรียมพร้อม! กกต.รับรองแล้ว33เขตเลือกตั้ง รอ กม.ลูกประกาศใช้

11 มกราคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.กทม.) กล่าวถึงความคืบหน้าการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 33 เขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ว่าทาง กกต.กทม. ได้เตรียมความพร้อมโดยแบ่งรูปแบบเขตเลือกตั้งไว้หลายรูปแบบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่ข้อมูลแนวเขตเลือกตั้ง ข้อกฎหมายที่กำหนดจำนวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ กกต.ได้ใช้ดุลพินิจอิสระในการเลือกรูปแบบ เมื่อมีการประกาศจำนวนราษฎรใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ก็จะนำจำนวนราษฎรรายแขวง รายตำบล ดังกล่าวมาพิจารณาว่าเขตเลือกตั้งที่ได้ทำไว้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ซึ่งเท่าที่ดูเบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์ และก็ได้เร่งดำเนินการแบ่งเขตอย่างจริงจังแล้ว แต่ยังไม่สามารถประกาศเผยแพร่ได้ ต้องรอร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศใช้บังคับก่อน เนื่องจากมาตรา 27 ของกฎหมายดังกล่าว กำหนดให้ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง แต่เมื่อยังไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้แต่เตรียมการไว้ แต่เมื่อกฎหมายประกาศบังคับใช้ ระเบียบที่กำหนดรายละเอียดของการแบ่งเขตซึ่งทราบว่ามีการดำเนินการยกร่างไว้เสร็จแล้ว ก็จะประกาศออกมา และถึงเวลานั้นการแบ่งเขตก็จะปรากฏออกมา คิดว่าไม่นานนี้ นายสำราญกล่าวต่อว่า เมื่อได้รูปแบบที่ชัดเจนไม่น้อยกว่า […]

พี่ศรีมาแล้ว! เตรียมจี้ กกต.สอบ “พปชร.” ปมรับเงินบริจาคจากนายทุนผับจีน

28 ต.ค. สืบเนื่องจากกรณีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ออกมายอมรับว่า นายชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ นายทุนจีนที่ได้รับสัญชาติไทย เชื่อมโยงกับผับดังย่านยานาวา ที่ถูกตำรวจบุกทลายปาร์ตี้ยาเสพติด พบมีชื่อบริจาคเงินให้พรรคพลังประชารัฐจำนวน 3 ล้านบาทเมื่อปี 2564 นั้น ล่าสุดนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้โพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ในวันเดียวกันนี้เวลา 13.00 น. จะเดินทางไปร้อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ขอให้สอบพรรค พลังประชารัฐ(พปชร.) กรณีรับบริจาค 3 ล้านจากนายทุนผับจีน.   ข่าวจาก : dailynews

อดีต กกต. “สมชัย” จี้ กกต.ออกระเบียบให้พรรค-ส.ส.ช่วยผู้ประสบภัยได้

3 ตุลาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กล่าวถึงกฎเหล็ก กกต. 180 วัน ว่า กกต. สามารถออกหลักเกณฑ์ให้พรรคและนักการเมือง ช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติแม้ในช่วง 180 วันก่อนครบวาระสภาได้ โดยมาตรา 65 วรรคสาม ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 ระบุว่า การที่พรรคหรือบุคคลที่จะสมัคร ส.ส. ห้ามให้เงินทรัพย์สินแก่ประชาชน ชุมชน ในช่วง 180 วันก่อนครบวาระสภาผู้แทนราษฎร สามารถไม่ใช้บังคับเมื่อมีเหตุสมควรตามจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กกต. กำหนด นายสมชัยกล่าวต่อว่า กกต. เคยออกระเบียบ กกต.ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันควรฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ประกาศในราชกิจจาฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ข้อ 6 ให้พรรคการเมืองสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ไม่เกิน 3 […]

1 2 14