ซีพีออลล์(CP ALL)รับสมัครงาน38ตำแหน่ง หลายร้อยอัตรา ม.3/ม.6/ปวช/ปวส/ป.ตรี/ป.โท

หมายเหตุ : อัพเดทข้อมูลเมื่อ 28 ธ.ค.59 อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ในภายหลัง โปรดเข้าเว็บไซต์ http://job.cpall.co.th/v2/RC_Job.aspx?&center=bZuSif4Ocx4%3d#form เพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งให้แน่ใจ (หากต้องการสมัครงาน โปรดเข้าที่เว็บไซต์ดังกล่าว เลือกตำแหน่งที่สนใจ แล้วคลิก "สมัครงานตำแหน่งนี้" หรือติดต่อตามรายละเอียดในหน้าเพจตำแหน่งงานนั้นๆ (โปรดลงทะเบียนก่อนสมัครงาน)) หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดโทรสอบถาม  0-2677-9000 ต่อ 1719,1726,1535

1. เภสัชกร  ไม่จำกัดจำนวน
– วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
– มีประสบการณ์เภสัชกร 0-5 ปี
– 22-28 ปี

2. เจ้าหน้าที่ตรวจรับมอบงานก่อสร้าง จำนวน 5 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา
– เพศชาย อายุ 23-30 ปีสามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

3. พนักงานประจำร้านเบเกอรี่และกาแฟ (คัดสรร)  ไม่จำกัดจำนวน
– วุฒิ ม.3 – ป.ตรี
– อายุ 18-30 ปี

4. พนักงานประจำร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (ทั่วประเทศ)  ไม่จำกัดจำนวน
– วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรี
– อายุ 18-35 ปี

5. พนักงานตรวจสอบร้าน (Audit)  ไม่จำกัดจำนวน
– วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี ทุกสาขา
– สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
– อายุ 18-30 ปี

6. พนักงานจับตัวเลข  จำนวน 5 อัตรา
– วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช. และปวส.
– อายุ 18-30 ปี

7. พนักงาน Event  จำนวน 10 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
– มีประสบการณ์ทำงาน Event มา 1-3 ปี
– อายุ 22-26 ปี

8. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด  ไม่จำกัดจำนวน
– วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
– อายุ 22-45 ปี

9. วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 10 อัตรา
– เพศชาย อายุ 22-30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
– เดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
– มีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมงานก่อสร้าง 0-5 ปี

10. วิศวกร (IE)  จำนวน 5 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
– ประสบการณ์ทำงานวิศวกร 0-5 ปี
– อายุ 22-28 ปี

11. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจเฟรนไชส์  จำนวน 10 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานด้าน Sales 0-3 ปี เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
– อายุ 22-28 ปี

12. เจ้าหน้าที่สถิติวิเคราะห์  จำนวน 5 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ, คณิตศาสตร์
– มีประสบการณ์ด้านสถิติวิเคราะห์ 0-3 ปี
– อายุ 22-28 ปี

13. วิศวกรจัดซื้อ  จำนวน 10 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี
– เพศชาย อายุ 22-28 ปี 

14. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ Preventive Maintenane จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี
– เพศชาย อายุ 22-28 ปี 

15. เจ้าหน้าที่เฟรนไชส์สัมพันธ์  จำนวน 10 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– บุคลิกดี
– สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
– มีประสบการณ์การทำงานด้านกิจกรรมการตลาด 0-3 ปี
– เพศหญิง 22-28 ปี

16. เจ้าหน้าที่เขียนแบบโครงสร้าง  จำนวน 15 อัตรา
– วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
– มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง 0-5 ปี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ AUTO CAD และ 3D ได้ดี
– อายุ 20-30 ปี

17. เจ้าหน้าที่ประสานงาน  จำนวน 10 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสาร 1-3 ปี
– เพศหญิง อายุ 22-28 ปี

18. วิศวกรไฟฟ้า  จำนวน 5 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
– มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับวิศวกรไฟฟ้า 0-3 ปี
– เพศชาย อายุ 22-28 ปี

19. เจ้าหน้าที่การตลาด  จำนวน 5 อัตรา
– ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด ,เศรษฐศาสตร์, MBA
– มีประสบการณ์ด้านบริหารสินค้าอุปโภคบริโภค 1-5 ปี
– อายุ 22-28 ปี

20. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  จำนวน 10 อัตรา
– ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ
– มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ 0-5 ปี
– อายุ 22-28 ปี

21. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 10 อัตรา
– ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการทั่วไป, จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
– อายุ 22-28 ปี

22. วิศวกรพัฒนาระบบขนส่ง  จำนวน 5 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรม Logistics, วิศวกรรมยานยนต์
– สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
– อายุ 22-28 ปี

23. Web Design จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ
– มีประสบการณ์ทำงานด้านอออกแบบ Website 3-5 ปี
– อายุ 22-28 ปี 

24. นิติกร  จำนวน 5 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีตั๋วทนาย
– มีประสบการณ์ทำงานด้านงานสัญญา 0-3 ปี
– อายุ 22-28 ปี  

25. เจ้าหน้าที่เครือข่าย On line (Web Master)  จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ในการใช้งาน Web Optimizor หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีลักษระเดียวกัน
– มีความรู้การใช้งาน และวิเคราะห์โปรแกรม Web Analytics
– มีประสบการณ์เป็น Web Master เว็บไซท์ e-Commerce หรือ เว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจมาก่อน ถ้าเป็นกรณีหลังต้องเป็นเว็บที่มี UIP มากกว่า 3,000 ต่อวัน
– ทำงานหนัก รักความก้าวหน้า มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
– อายุ 23-30 ปี

26. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำกรุงเทพฯ, ชลบุรี, ขอนแก่น, ลำพูน, มหาชัย, สุราษฎร์ธานี) จำนวน 30 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การจัดการ, บริหารทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้า 0-5 ปี
– อายุ 22-35 ปี

27. เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ จำนวน 5 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานเอกสาร และติดต่อหน่วยงานราชการ
– อายุ 22-28 ปี 

28. หน้าที่ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ (QA)  จำนวน 5 อัตรา
– ปริญญาตรี-โท วิศวกรรม, Food Science, เคมี, เคมีอุตสาหกรรม,พอลิเมอร์, เทคโนโลยีการบรรจุ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ ด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร(อาหารแช่แข็ง), ผักผลไม้ หรือโรงงานสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น แชมพู, น้ำยาล้างจาน หรืองานด้านตรวจสอบผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร ฯลฯ
– ประสบการณ์ 0 -10 ปี
– อายุ 22-35 ปี

29. เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์  จำนวน 20 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, MBA
– มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารสินค้าอุปโภค บริโภค 1-5 ปี
– อายุ 22-28 ปี 

30. วิศวกรโยธา  จำนวน 5 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
– เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
– มีใบ กว.
– มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้าง และโยธา 2-5 ปี
–  เพศชาย อายุ 22-30 ปี

31. เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)  จำนวน 10 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
– ประสบการณ์ด้านบัญชี 1-5 ปี
– อายุ 22-28 ปี

32. Graphic Design จำนวน 5 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขา นิเทศศิลป์,นิเทศศาสตร์,กราฟฟิกดีไซน์
– มีความรู้เรื่อง Social Media
– ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ทางด้านการออกแบบ โฆษณาประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมต่างๆ
– ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำกราฟฟิก สื่อสารผ่านช่องทาง Social network
– เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์
– อายุ 22-28 ปี

33. Part Time สำนักงาน  จำนวน 20 อัตรา
– วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
– อายุ 18-30 ปี

34. Management Trainee  จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก 3-5 ปี สามารถปฎิบัติงานทั้งในกรุงเทพๆและต่างจังหวัดได้
– อายุ 28-35 ปี

35. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Location) จำนวน 10 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีประสบการณ์ทำงานด้าน Sale 1-5 ปี เดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
– อายุ 22-28 ปี

36. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ จำนวน 5 อัตรา
– ปริญญาตรี สาขาการตลาด และอื่นๆ
– อายุ 22-35 ปี

37. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) จำนวน 5 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขศาสตร์
– มีประสบการณ์ทำงาน จป.วิชาชีพ 0-5 ปี
– อายุ 22-28 ปี

38. เลขานุการอาวุโส จำนวน 10 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการจัดการสำนักงาน, บริหารทั่วไป, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ด้านเลขานุการ 8 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
– อายุ 30-35 ปี

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: