(21อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา)กรมการจัดหางาน รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี 14-18พ.ย.59

ranggnan_logo

กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ 21 อัตรา คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี รับสมัคร 14-18 พ.ย.59 ตามรายละเอียดโดยย่อต่อไปนี้

คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

1. นักวิชาการแรงงาน 8 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
– ป.ตรี ทุกสาขา
– มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

2. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
– ป.ตรี สาขานิติศาสตร์
– มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

3. เจ้าพนักงานแรงงาน 10 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท (เงินเดือน 11,500 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะ
– ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท (เงินเดือน 11,500 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะ
– ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาบัญชี สาขาการเงิน
– มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
– สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีได้
– ต้องมีการค้ำประกันด้วยบุคคลหากได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ได้ที่ อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) กระทรวงแรงงาน ภายในวันที่ 14-18 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: