เทศบาลตำบลบึงบูรณ์ จ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล 10 ตำแหน่ง 11 อัตรา (บัดนี้ – 13 มิ.ย.57)

เทศบาลตำบลบึงบูรณ์ จ.ศรีสะเกษ
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล
จำนวน 10 ตำแหน่ง 11 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มิ.ย.57

สอบท้องถิ่น

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
1. เจ้าหน้าที่ทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
2. ช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน จำนวน 1 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2
1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3
1. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน
ปวช 7,640 บาท
ปวท 8,800 บาท
ปวส 9,330 บาท
ป.ตรี 11,860 บาท

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงบูรณ์ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงบูรณ์ อ.บึงบูรณ์ จ.ศรีสะเกษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทาง http://www.buengboon.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: