สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รับสมัครสอบเป็นเจ้าหน้าที่ของ บจธ. 4 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่าป.ตรี บัดนี้-25 ก.ค.67

 

ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

1. ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราจ้าง 40,900 – 103,400 บาท)

(1) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ปฏิบัติ โดยหากจบการศึกษาในระดับปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(2) ประสบการณ์ทํางานและการศึกษาให้พิจารณาโดยสอดคล้องกับคู่มือประเมินค่างาน บจธ. หรือมีประสบการณ์การทํางานในงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ปี และมีประสบการณ์ในตําแหน่งบริหาร เทียบเท่าระดับหัวหน้างานขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 5 ปี

2. ผู้อํานวยการกองส่งเสริมพัฒนาชุมชนและเครือข่าย จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราจ้าง 40,900 – 103,400 บาท)

(1) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ปฏิบัติ โดยหากจบการศึกษาในระดับปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(2) ประสบการณ์ทํางานและการศึกษาให้พิจารณาโดยสอดคล้องกับคู่มือประเมินค่างานบจธ. หรือมีประสบการณ์การทํางานในงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ปี และมีประสบการณ์ในตําแหน่งบริหาร เทียบเท่าระดับหัวหน้างานขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

3. เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราจ้าง 18,600- 40,900 บาท)

จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านเกษตร พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ

4. เจ้าหน้าที่การเงิน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3) จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราจ้าง 18,600- 40,900 บาท)

(1) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านการเงินหรือการบัญชี

(2) มีประสบการณ์การทํางานด้านการเงินหรือการบัญชี 1 ปีขึ้นไป

ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครและส่งเอกสารสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ยื่นสมัครด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาทําการของสถาบัน โดยภาคเช้า ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. (โดยก่อนเข้ามายื่นสมัครด้วยตนเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 083-0925695 หรือ 080-4595964) หรือ Scan เอกสารการสมัคร โดยรวมเอกสารการสมัครทั้งหมดเป็น 1 ไฟล์ PDF แล้วส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ [email protected] ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น. (หากไม่ได้รับการยืนยันการรับ เอกสารตามช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 9 วันทําการ หลังจากที่ส่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 083-0925695 หรือ 080-4595964)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: