สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบนักบัญชี วุฒิ ป.ตรี 11-23 ก.ค.67

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงยุติธรรม ตำแหน่งผู้จัดการ ฌ.ย.ธ. และตำแหน่งนักบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ณ.ย.ธ. ตำแหน่งนักบัญชี สังกัดสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงยุติธรรม

1. ตําแหน่งนักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ (เอกบัญชี) สาขาการเงินการธนาคาร

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร (รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1) หรือขอรับใบสมัครได้ที่สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงยุติธรรม ชั้น 4 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 5.2 วิธีการสมัครสอบ สามารถสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

(1) สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 – 23 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08 9923 3845)

(2) สมัครทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เท่านั้น โดยจัดส่งเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 – 23 กรกฎาคม 2567

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: