ธรรมนัส แจง ก.เกษตรฯ ไม่เกี่ยวข้องแบ่งเขตป่าทับลาน เรื่องยังอยู่กรมอุทยานฯ ขออย่าโยง ส.ป.ก.

วันที่ 9 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาพื้นที่ทับซ้อนใน อ.ทับลาน จ.นครราชสีมา ว่าเรื่องทับลานที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นั้น ขออนุญาตตอบคำถามแบบที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง การทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกๆ เรื่อง เราทำงานภายใต้นโยบายคณะกรรมการแห่งชาติทั้งหมด รวมถึงเรื่องที่ดิน ที่ทำงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งจะมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน ส่วนเรื่องข้าวเราก็มีคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กนข.)

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ฉะนั้น จะทำอะไรกระทรวงเกษตรของเราเป็นผู้รับนโยบายแห่งชาติมาปฏิบัติ หากกลับมาที่เรื่องทับลาน สืบเนื่องจากรัฐบาลเดิมในหลายยุคแต่มาสรุปและรัฐบาลชุดที่แล้ว ประะมาณต้นปี 2566 ซึ่งนำความเห็นของ คทช.เสนอต่อ ครม.ในยุครัฐบาลที่แล้ว ในเรื่องของการปรับแนวเขต ปี 2543 ตรงนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญ

“ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้ ทั้งนี้ เมื่อ คทช.เห็นชอบอย่างไร นำเสนอ ครม.ชุดที่แล้ว เมื่อ ครม.เห็นชอบก็เป็นเรื่องกระบวนการที่ต้องไปดำเนินการตามโดยกรมอุทยานฯ และในช่วงนี้เห็นว่าเป็นประเด็นที่มีการรับฟังเสียงประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ถือเป็นเรื่องของกรมอุทยานฯที่ต้องดำเนินการ ภายใต้การดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ฉะนั้น ต้องกราบเรียนนำเสนอให้เข้าใจ ไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลชุดปัจจุบัน เดี๋ยวจะไปผสมผสานเข้าใจกันผิด” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ที่เห็นชอบ นำเข้าที่ประชุม ครม. เมื่อเห็นชอบให้ ส.ป.ก.ไปจัดสรรที่ดินให้พี่น้องเกษตรกรได้ทำกิน เราก็จะนำไปปฏิบัติ แต่ตรงนั้นไม่ใช่ขั้นตอนตามกระบวนการของ ส.ป.ก.

“ขอให้เข้าใจตรงนี้ เพราะมีสื่อบางสำนักไปโจมตีพาดพิง ส.ป.ก. เขาจะเสียหาย” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

เมื่อถามว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ซับซ้อนและพรรคพลังประชารัฐเคยใช้เป็นพื้นที่ในการจัดสัมมนา และมีการพาดพิงว่าเกิดมติ ครม.ตามมาในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ในฐานะที่ออกมาแล้ว เลยไม่ทราบ

เมื่อถามว่า ที่ดินทับซ้อนประมาณ 1.5 แสนไร่ มีทั้งกลุ่มนายทุนและชาวบ้าน ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เราต้องแยกก่อนว่าที่ดินเหล่านี้เชื่อว่ากระทรวงทรัพย์ฯโดยกรมอุทยานฯ ซึ่งเขามีคณะกรรมการของเขา กว่าจะถึงขั้นตอนตรงนั้นไม่ใช่ รวมทั้งหมด 1-2 แสนไร่ ต้องจำแนกให้ชัดเจนว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ของประชาชนที่ร้องเรียนมา สู่การประชุมของ คทช.

เมื่อถามว่า แสดงว่าเห็นด้วยกับการให้จำแนกอีกครั้ง ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ถูกต้อง มันต้องให้ชัดเจนในแนวเขต หลายท่านที่นำเสนอล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่ต้องเข้าใจว่าตรงนี้เป็นการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชน ซึ่งมีขั้นตอนและมาตรการอยู่ ต้องใจเย็นๆ ณ เวลานี้อยู่ในขั้นตอนที่กรมอุทยานฯ กำลังทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น

เมื่อถามว่า ขั้นตอนตรงนี้จะใช้แผนที่ของหน่วยงานใดจึงจะได้ข้อสรุป ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ต้องยอมรับว่าเราบริหารราชการแผ่นดินภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพิ่งระบุชัดเจนว่าหน่วยงานที่จะไปปฏิบัติ หรือกรมอุทยานฯจะไปปฏิบัติอะไร ที่ผ่านมาก็ต้องนำมติ คทช.ที่ผ่านมา แล้วผ่าน ครม.แล้วมาปฏิบัติ ส่วนผลจะเป็นอย่างไรต้องรอฟัง

ผู้สื่อข่าวถามว่า ปัญหาพื้นที่ ส.ป.ก.ทับซ้อนกับพื้นที่กรมอุทยานฯมีอีกหลายพื้นที่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ยืนยันว่าหน่วยงานภายใต้การดูแลกระทรวงเกษตรฯเป็นหน่วยงานปฏิบัติตามมติ ครม. ซึ่งเห็นชอบตามที่ คทช.เสนอ ถ้าเราไม่ปฏิบัติก็จะโดนมาตรา 157 เหมือนกัน ฉะนั้น ยังไม่ถึงกระบวนการของ ส.ป.ก.

ผู้สื่อข่าวถามว่า ถ้าตามกระบวนการแล้วเห็นชอบใช้แนวเขตปี 2543 ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ต้องฟังผลจากการรับฟังเสียงจากประชาชนก่อน ตอนนี้ ส.ป.ก.ยังไม่ต้องทำอะไร เป็นเรื่องของกระทรวงทรัพย์ฯที่ดำเนินการอยู่ เพิ่งฟังบทสัมภาษณ์ของอธิบดีกรมอุทยานฯ ท่านก็บอกมาถูกต้องแล้ว หากกระทรวงทรัพย์ฯเห็นชอบมาอย่างไร หน่วยงานไหนได้ถูกมอบหมายให้ไปดำเนินการก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน อันไหนที่กลุ่มนายทุนบุกรุกอย่างที่ตนทำ ซึ่งกำลังจะออกหมายจับกลุ่มทุนอีกหลายกลุ่ม โดยการดำเนินการของ ส.ป.ก. ต้องแยกแยะระหว่างผู้ทำผิดกฎหมาย กับปัญหาประชาชน ไม่เช่นนั้นภาครัฐคงไม่กล้าทำงาน เพราะทำอะไรก็โดนหมด

เมื่อถามว่า หากตามกระบวนการแล้วมีการนิรโทษกรรมนายทุนทั้งหมด ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่หรอก มันต้องจำแนกให้ชัดเจน กลุ่มไหนคือเกษตรกร กลุ่มไหนคือกลุ่มทุน

เมื่อถามว่า กลายเป็นว่ากระทรวงเกษตรฯและกระทรวงทรัพย์ฯงัดข้อกันเองหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่หรอก เรื่องนี้เรามีการพูดคุยกันตลอด แล้วเมื่อวานก็ได้มีการหารือกับ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.ทส. และปลัด ทส. ไม่มีประเด็นอะไร เพราะยังไม่ถึงกระบวนการของ ส.ป.ก.ที่จะต้องทำอะไร

เมื่อถามว่า ที่ผ่านมามีปัญหาที่ไม่ตรงกันของทั้งสองกระทรวงหลายครั้ง ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า “ไม่ครับ ตอนนี้เรามีคณะกรรมการทำงานร่วมกันอยู่”

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: