กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 29 อัตรา วุฒิ ปวส. 15ก.ค.-6ส.ค.67

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน และนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 7 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

อัตราเงินเดือน 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ

(2) อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
(2) อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน จํานวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

4. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา โยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหน่งนี้ได้ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) เปิดเว็บไซต์ https://industry.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: