มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19ก.ค.67

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 6307

อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชีสาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

– มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

การสมัคร รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่ก าหนด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 077-278801-3 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: