กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-26ก.ค.67

 

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนบริการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ตำแหน่งที่รับสมัคร : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 15,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน การติดตามและรายงานผล ความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และ ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพ
  และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint

หลักฐานการสมัคร :

 • สำเนาประวัติการศึกษา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาใบประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 26 กรกฎาคม 2567 ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ชั้น 4) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 2345 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-109-5100-18 ต่อ 910, 911 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ในวันสมัครจะมีการทดสอบการจัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: